Lærling hos Asker kommune

Illustrasjonsbilde av unge mennesker

Som lærling hos oss inngår du lærekontrakt og tar deler av utdanningen på et arbeidssted i kommunen. Lærlinger har rettigheter og plikter som andre arbeidstakere.

Du har rett til å få den opplæringen som læreplanen fastsetter, men også plikt til å delta aktivt for å nå målene, og å delta i planlegging og vurdering av ditt eget arbeid. Læretiden avsluttes med en fag- eller svenneprøve.

Her søker du læreplass i Asker kommune.

Godkjent lærebedrift

Asker kommune er godkjent lærebedrift innen fagene:

 • Helsearbeiderfaget
 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • IKT-drift
 • IKT-utvikler
 • Anleggsmaskinførerfaget

Vi kan tilby

Som lærling i Asker kommune får du:

 • midlertidig ansettelse i Asker kommune i to år
 • lønn under utdanning
 • godt kvalifiserte instruktører/veiledere
 • delta på tema- og fagsamlinger
 • delta på interne og eksterne kurs
 • personlig veiledning
 • hjelp til jobbsøk
 • et hyggelig læringsmiljø

Hvem kan søke læreplass?

Du er velkommen til å søke læreplass i Asker kommune hvis du tilfredsstiller disse kravene:

 • er personlig egnet
 • er motivert
 • har lite fravær
 • har god ordenskarakter
 • har gode karakterer i alle fag
 • har gode norskkunnskaper
 • har bestått tverrfaglig eksamen på VG1 og VG2

Søk plass

Alle elever i videregående opplæring/skole må søke i fylket i Vigo innen 1.mars. Elevene søker selv i Vigo eventuelt med hjelp fra rådgiver ved skolen.

OBS: Får å få lærlingeplass i Asker kommune, må du både søke og få plass ved å søke via Vigo.no OG søke om plass i Asker kommune.

For mer informasjon ta kontakt med oss på Lærlingekontoret (se nedenfor).

Kontakt lærlingekontoret

Lene Jamvold

Helsearbeiderfaget

Sidsel Fjeld

Barne- og ungdomsarbeiderfaget/IKT-servicefag