Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Lærling hos Asker kommune

Illustrasjonsbilde av unge mennesker

Som lærling hos oss inngår du lærekontrakt og tar deler av utdanningen på et arbeidssted i kommunen. Lærlinger har rettigheter og plikter som andre arbeidstakere.

Du har rett til å få den opplæringen som læreplanen fastsetter, men også plikt til å delta aktivt for å nå målene, og å delta i planlegging og vurdering av ditt eget arbeid. Læretiden avsluttes med en fag- eller svenneprøve.

Her søker du læreplass i Asker kommune.

Godkjent lærebedrift

Asker kommune er godkjent lærebedrift innen fagene:

 • Helsearbeiderfaget
 • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
 • IKT-servicefaget

Vi kan tilby

Som lærling i Asker kommune får du:

 • midlertidig ansettelse i Asker kommune i to år
 • lønn under utdanning
 • godt kvalifiserte instruktører/veiledere
 • delta på tema- og fagsamlinger
 • delta på interne og eksterne kurs
 • personlig veiledning
 • hjelp til jobbsøk
 • et hyggelig læringsmiljø

Hvem kan søke læreplass?

Du er velkommen til å søke læreplass i Asker kommune hvis du tilfredsstiller disse kravene:

 • er personlig egnet
 • er motivert
 • har lite fravær
 • har god ordenskarakter
 • har gode karakterer i alle fag
 • har gode norskkunnskaper
 • har bestått tverrfaglig eksamen på VG1 og VG2

Søk plass

Alle elever i videregående opplæring/skole må søke i fylket i Vigo innen 1.mars. Elevene søker selv i Vigo eventuelt med hjelp fra rådgiver ved skolen.

OBS: Får å få lærlingeplass i Asker kommune, må du både søke og få plass ved å søke via Vigo.no OG søke om plass i Asker kommune.

For mer informasjon ta kontakt med oss på Lærlingekontoret (se nedenfor).

Kontakt lærlingekontoret

Lene Jamvold

Tlf: 66 90 92 80
Mob: 916 26 147
Helsearbeiderfaget

Sidsel Fjeld

Tlf: 66 90 93 57
Mob: 982 51 535
Barne- og ungdomsarbeiderfaget/IKT-servicefag