Aktuelt plan og bygg

Saker fra Plan og bygg

Energisparing

Kommunestyret vedtok 12. desember en rekke energisparingstiltak i kommunale bygg og anlegg. Tiltakene skal bidra til å redusere kommunens...