Bokvalitet for boligprosjekter

Hensikten med veilederen er å gi råd om bokvalitet for nye boligprosjekter i kommunen, og er ment som et hjelpemiddel for den som skal bygge i Asker kommune.

Veilederen er i hovedsak beregnet på utbygging av boligfelt med rekkehus og leilighetsbygg, men deler av den vil også kunne gjelde mindre boligprosjekter med en- og tomannsboliger.

Veilederen inneholder tiltak som gjelder både bygningsmassen og utomhusarealer.