Begrenset kapasitet

Vi har for tiden begrenset kapasitet på grunn av flere ubesatte stillinger og et høyt sykefravær.

Dette fører til at det kan ta lengre tid enn ønskelig på å svare ut henvendelser, samt at vi ikke klarer å overholde alle tidsfrister i delesaksbehandlingen slik vi plikter i henhold til plan- og bygningsloven og/eller forvaltningsloven.

Den begrensede kapasiteten vil også påvirke plansaksbehandlingen, slik at vi ikke får svart ut henvendelser så raskt som ønskelig. Noen saker kan også bli liggende i bero fram til nyansatte saksbehandlere er på plass i mars.

Vi beklager dette, og jobber kontinuerlig med å følge opp henvendelser og å få behandlet saker vi har til behandling. Vi håper på forståelse for at det kan ta litt lenger tid før dere hører fra oss.