Bevaring av verneverdig bebyggelse

Eier eller forvalter du et bygg av kulturhistorisk verdi du ønsker å sette istand? Da har du mulighet til å søke om tilskudd.

Kort fortalt

Søk om tilskudd og få veiledning til istandsetting og sikring av bygninger med kulturhistorisk verdi.

Veiledninger

Tilskuddsordninger

Fylkeskommunale tilskudd til kulturminnevern

Det er mulig å søke fylkeskommunalt tilskudd til istandsetting og vedlikehold av verneverdige og fredede bygninger. Tilskudd gis under forutsetning av at det gjøres etter antikvariske retningslinjer.

Kulturminnefondet

Norsk Kulturminnefond er en tilskuddsordning til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.

Se Kulturminnefondets nettsider

Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen

Disse to stiftelsene gir støtte til tiltak innen kunst, kultur og kulturminner og stimulerer til fysisk aktivitet.