Seminarer og studieturer

Program for seminar formannskapet september 2022

Program for studietur utvalg oppvekst oktober 2022

Program for studietur utvalg velferd november 2022

Program for seminar for kommunestyret januar 2023