Seminarer og studieturer

Program for seminar formannskapet september 2022

Program for studietur utvalg oppvekst oktober 2022

Program for studietur utvalg velferd november 2022

Program for seminar for kommunestyret januar 2023

Program for HP-seminar for formannskapet mars 2023