Seminarer og studieturer

Program for kommunestyrets opplæring juni 2024

Program for studietur for utvalg oppvekst juni 2024

Program for seminar for Partssammensatt utvalg (PSU) 23.-24. mai

Program for kommunestyrets eierdag 21. mai 2024

Program for seminar "Ungt utenforskap" formannskapet april 2024

Program for HP-seminar formannskapet april 2024

Program for seminar kommunestyret opplæring oktober 2023

Program for seminar for kommunestyret januar 2023

Program for HP-seminar for formannskapet mars 2023

Program for studietur utvalg oppvekst oktober 2022

Program for studietur utvalg velferd november 2022

Program for seminar formannskapet september 2022