Har du mottatt informasjonsbrosjyre om valget?

I disse dager mottar alle husstander i Asker informasjonsbrosjyre om stortings- og sametingsvalget.

I denne brosjyren finner du mye informasjon om hvor og hvordan du kan stemme, og hvordan smittevern blir ivaretatt i våre stemmelokaler.

Alle som ønsker det skal få stemme trygt også i år, og vi håper at mange velgere finner veien til valglokalene våre.

Godt valg!

Les hele valgbrosjyren her (pdf).

Alt om stortings- og samtingsvalget i Asker finner du her