Forslag til skolerute for skoleåret 2022/2023

Asker kommunes forslag til skolerute er nå ute på høring. Vi ber om ditt innspill på hvilke av de to alternative skolerutene du ønsker. Du kan kommentere og gi innspill til forslagene fram til 15. desember 2022.

Utvalg for oppvekst vedtok i sitt møte 2. november 2021, at forslag til skolerute skal sendes på høring.

Gi dine innspill

Vi ønsker innspill på to alternative forslag til skolerute for skoleåret 2022/2023.

Felles for begge alternativene er:

  • Høstferie uke 40.
  • Juleferie f.o.m 22. desember t.o.m 2. januar.
  • Vinterferie uke 8.
  • Påskeferie f.o.m 3. april t.o.m 11. april.
  • Fri 1. mai, 17. mai, 18. mai (Kristi himmelfart), 19. mai (dag etter Kristi himmelfart) og 29. mai (2. pinsedag).

To alternativer

  • Alternativ 1 - har skolestart mandag 15. august og siste skoledag fredag 16. juni.

  • Alternativ 2 - har skolestart onsdag 17. august og siste skoledag tirsdag 20. juni.

En kommune skal etter opplæringsloven sørge for at det fastsettes forskrift om skole- og feriedager for elevene. Når skoleruten planlegges, tas det blant annet hensyn til:

  • Skoleruten skal tilpasses offisielle hellig- og høytidsdager i Norge.
  • Skoleruten tilpasses avvikling av nasjonale prøver.
  • Skoleåret i grunnskolen består av minimum 190 dager og elevene skal ha minst 7 ukersommerferie.

Høringsfrist er 15. desember 2021

Gi innspill digitalt

Innspillene kan også sendes skriftlig til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken eller med e-post til

Merk innspillene med: Høringssvar skolerute 2022/2023 - Sak 21/17603