Ofte stilte spørsmål  - digital læring

Ofte stilte spørsmål fra foresatte og andre interesserte.

Her vil du som foresatt finne svar på de mest vanlige spørsmålene i forbindelse med at ditt barn har fått en Google Workspace-konto.

Personvern og nettvett

Hvilke personopplysninger samles inn om mitt barn?

Dette vil variere fra de ulike leverandørene. I utgangspunktet samles det inn så lite informasjon som mulig for å bruke tjenesten. Informasjonen slettes når den ikke trengs mer.

Kan elever legge til apper, utvidelser og tillegg?

Elever kan bare installere apper og utvidelser som er godkjent av IKT Asker.

Hvordan jobber skolene for å unngå digital mobbing?

Skolene jobber helhetlig for å unngå mobbing. Å forebygge og avdekke digital mobbing er en del av dette arbeidet.

Hvordan logger elevene inn?

Elevene i askerskolen logger på digitale tjenester gjennom FEIDE (Felles Elektronisk IDEntitet), som er en nasjonal tjeneste for elever og lærere.

Chromebook

Kan Chromebooken brukes til andre ting enn skolearbeid?

Når elevene har med Chromebook hjem er det fordi denne skal brukes til skolearbeid og lekser. All annen digital bruk må holdes til private enheter.

Vil elevene bli overvåket på sin Chromebook?

Nei, vi overvåker ikke elevene. Ved brudd på straffelovens bestemmelser kan politiet få 

innsyn i logger etter gjeldende regelverk.

Er eleven trygg på en Chromebook?

For å sikre at eleven er trygg når de bruker Chromebook og Google Workspace er elevens Chromebook og brukerkonto i Google blant annet satt opp med : 

 • et nettfilter som sperrer for mye skadelig innhold
 • reklameblokkering for å skjerme elevene mot reklame
 • sperre for såkalt inkognitomodus der elevene kan opptre skjult på nett
 • sperre for innlogging til noen av Google sine kommersielle tjenester (Google Current og Blogger) 
 • sperre for å kontakte andre utenfor askerskolen i chatte- og videotjenesten Google meet
 • sperre for at elever kan dele innhold fra disken sin
Kan eleven lade Chromebook på skolen?

Det forventes at eleven kommer på skolen med tilstrekkelig ladet Chromebook.

Får mitt barn tilgang til lese- og skrivestøtteprogram?

Alle elever i askerskolen har tilgang på IntoWords, en lese- og skrivestøttetjeneste. Denne vil dekke mange behov innenfor lese- og skriveopplæringen.

Dersom det vurderes at enkelte elever må ha annen programvare knyttet til PC, følges vanlig ordning med støtte til innkjøp gjennom NAV.

Hva gjør vi dersom Chromebook ikke virker?

Alle feil meldes til skolen. Hvis eleven er hjemme og har tilgang på en annen enhet kan eleven logge inn i nettleseren på www.google.no med sitt Google Workspace brukernavn og passord. Hvis dette ikke er mulig, kontaktes lærer innenfor arbeidstiden.

Hvordan skal eleven transportere Chromebooken til og fra skolen?

Til og fra skolen skal eleven oppbevare Chromebooken i sekken. Pass på at vannflasker og lignende ikke lekker.

Hva gjør du hvis ditt barn mister eller ødelegger Chromebook eller laderen?

Hvis barnet ditt mister laderen og/eller kabelen, må denne erstattes med originale produkter og må meldes fra til skolen. 

For erstatningsansvar, se låneavtalen for Chromebook mellom skole-hjem.

Hva gjør du hvis Chromebooken blir stjålet?

Dersom chromebooken blir stjålet, skal foresatte politianmelde tyveriet og levere kopi av anmeldelse til skolen.

Ofte stilte spørsmål om Chromebook

Hva blir annerledes for foresatte?

Svar: En av de viktige jobbene du gjør som foresatt er å følge opp barnas leksearbeid, og fokuset i skolen vil også påvirke leksesituasjonen. Fremover vil det bli en økning av leksearbeid gjort på Chromebook dersom elevene på din skole har med denne hjem. Elevene vil få den ferdighetsopplæringen de trenger på skolen, og skolen vil støtte opp med kompetanse til foresatte etter behov. Det skal fortsatt være enkelt å hjelpe elevene med hjemmearbeid, og ferdighetene du trenger som foresatt kan sammenlignes med en middels bruk av Facebook.

For at eleven skal låne Chromebook med hjem, må foresatte bekrefte at de har lest vilkårene som skolen sender hjem i forbindelse med bruk. Vilkårene får du fra skolen før eleven har enheten med seg hjem

Lekser på Chromebook

Det er en forventning at foreldre i askerskolen er medspillere i barnas læring. I det digitale arbeidet betyr det at å sitte sammen med barnet som er logget inn i sine læringsverktøy, ressurser og arbeider på sin personlige Chromebook.

En viktig faktor i å støtte barna i læringsarbeidet er dialogen leksearbeidet legger til rette for.
Les mer om skole-hjem samarbeidet

 

Har foresatte egen konto i Google Workspace?

Nei, foresatte har ikke egen konto for innlogging i Google-tjenestene.

Kan Chromebook brukes til andre ting enn skolearbeid?

Når elevene har med Chromebook hjem er det kun fordi denne skal brukes til skolearbeid og lekser. All annen digital bruk må holdes til private enheter.

Hva er Google Workspace?

Svar:  Google Workspace for education er en skytjeneste levert av Google. At det er en skytjeneste vil si at elevene kun trenger en internettleser for å få verktøyene tilgjengelig. Google Workspace inneholder tjenester for dokumentbehandling, regneark, presentasjoner, videosamtaler, lagring, samhandling og mye mer. Mer informasjon om Google Workspace produkter

Trenger vi å koble Chromebook til internett hjemme?

Svar: Ja, selv om mye av funksjonaliteten kan brukes uten nett bør Chromebook være på internett for det arbeidet som skal gjøres hjemme. Mer informasjon: https://support.google.com/chromebook/answer/1047420?hl=en

Hva er brukernavnet og passordet til eleven?

Svar:

Brukernavn: (f.eks. )

Passord: Det samme passord som Feide og itslearning m.m.

Hvor logger vi på Google Workspace?

For å få Google Workspace tilgjengelig kan eleven gå til www.google.no og klikke på den blå Logg på/Sign in-knappen øverst til høyre. Bruk brukernavn og passord som du har fått tildelt på skolen.

Gå deretter til tjenesten du ønsker å bruke, f.eks. drive.google.com

Hvem skal mitt barn kontakte dersom hun/han ikke får logget seg inn i Google Workspace?

Elevene skal kontakte sin lærer.

Hva gjør vi om Chromebook ikke virker når eleven skal gjøre lekser?

Svar: Hvis eleven har en annen enhet som f.eks. PC, Mac eller nettbrett tilgjengelig kan en logge inn på www.google.no med sitt Google Workspace brukernavn og passord. Hvis dette ikke er mulig, kontaktes lærer innenfor arbeidstiden.

Er elevene trygge på Chromebook?

Et av de overordnede målene med opplæringen i skolen er at barna skal lære å  håndtere en digital hverdag. I skolen heter emnet Digital dømmekraft og omhandler blant annet hvordan vi skal forholde oss til Internett for å være trygge.

 For å sikre barna til de er modne til å håndtere den digitale hverdagen har vi gjort noen grep. 

 Elevens Chromebook og brukerkonto i Google: 

 • har et såkalt nettfilter som sperrer for en del skadelig innhold.
 • er satt opp med reklameblokkering for å skjerme elevene mot reklame.
 • er sperret for såkalt inkognitomodus der elevene kan opptre skjult på nett.
 • er sperret for innlogging til noen av Google sine tjenester. Dette vil si at de kan se innholdet, men ikke publisere/delta. Tjenestene det per i dag er sperret for er Youtube, Google Plus og Blogger. I chatte- og videotjenesten Hangouts kan elevene kun kontakte andre i askerskolen
 • har Safe Browsing og Malicious Sites -funksjonalitet aktivert. Dette gjør at elevene får varsling med spørsmål om å fortsette før de aksesserer sider som kan inneholde malware og phishing innhold

 

Er dette en sikker skytjeneste?

Svar: Google Workspace for education er en bedrifts/skoletjeneste som er sikker og reklamefri, og Asker kommune vurderer denne som et godt og trygt læremiddel for elever og ansatte i askerskolen.

Det er gjennomført obligatoriske risikovurderinger, og inngått databehandleravtaler med leverandøren (Google). Databehandleravtalen beskriver blant annet at skolenes data er sikkert lagret og at alle data eies av Asker kommune. Likeledes at brukernes data for eksempel ikke blir analysert og brukt til annonseformål. Asker kommune vurderer databehandleravtalen som god og har tillit til at den blir etterfulgt av leverandøren.

Det er viktig å påpeke at det er bedrifts-/skolekontoer som tilbys elevene og ikke forbrukerkontoer. Det er vesentlige forskjeller her i forbindelse med blant annet håndtering av personopplysninger.

Du finner mer informasjon om sikkerhet og personvern i Google Workspace for education her.

Vil elevene se reklame i Google Workspace?

Nei, elevene vil ikke se reklame i Google Workspace-tjenestene tilknyttet Asker kommune. Dette gjelder også i Google søk.

Er eleven ansvarlig for det som blir gjort med en Google Workspace-konto knyttet til askerskolen?

Svar: Ja. Den enkelte elev (kontoeier) er selv ansvarlig for det som blir gjort på sin konto. Det som skjer på digitale arenaer må sees på som en utvidelse av det som skjer i klasserommet, og de de ordinære ordensreglene for skolen må følges.

Hvem skal mitt barn eller vi som foresatte kontakte for å rapportere om misbruk eller bekymring ved bruk av Google Workspace?

Kontakt skolen, ved rektor.

Vil elevene fortsatt bruke bøker?

Svar: Ja, bøker er fortsatt et av læremidlene skolen vil bruke.

Skal elevene slutte å skrive for hånd?

Svar: Nei de skal fortsatt lære å skrive for hånd, men samtidig lære andre verktøy som f.eks. tastatur, tale til tekst og andre måter å produsere tekst på.

Jeg er bekymret for skjermtid og fysiske plager.

Svar: Skolen er observant i forhold til dette. Elevene skal ha varierte arbeidsformer og bruke et bredt utvalg av læremidler på lik linje med PC.

Mitt barn trenger lese- og skrivestøtteprogram

Asker kommune har kjøpt lese- og skrivestøttetjenesten IntoWords til alle elever i askerskolen. Denne vil dekke de aller fleste behov for spesialundervisning innen lese- og skriveopplæringen. Dersom det vurderes at enkelte elever må ha tyngre programvare som er avhengig av Windows PC, følges tradisjonell ordning med innkjøp av PC gjennom hjelpemiddelsentralen. Det vurderes kontinuerlig hvilke apper eller tjenester som skal ligge i porteføljen alle skolene har tilgjengelig. 

Andre spørsmål?

Hvis du har andre spørsmål, kontakt gjerne skolen. Du kan også se: Google Norge sine nettsider eller les Google sine egne ofte stilte spørsmål (engelsk).

Google (Google Workspace for Education)

Hva er Google Workspace for Education?

Google Workspace for Education er en skytjeneste levert av Google. Google Workspace inneholder tjenester for dokumentbehandling, regneark, presentasjoner, videosamtaler, lagring, samhandling med mer. Mer informasjon om Google Workspace produkter

Er Google en sikker skytjeneste?

Google Workspace for education er en bedrifts-/skoletjeneste som er sikker og reklamefri. Asker kommune vurderer denne som et godt og trygt læremiddel for elever og ansatte i askerskolen.

Det er viktig å påpeke at det er bedrifts-/skolekontoer som tilbys elevene og ikke forbrukerkontoer. Det er vesentlige forskjeller her i forbindelse med blant annet håndtering av personopplysninger.

Det er gjennomført obligatoriske risikovurderinger, og inngått databehandleravtaler med leverandøren (Google).

Du finner mer informasjon fra Google om sikkerhet og personvern her: Google workspace for education.

Hvordan logger man på Google?

For å logge på Google går man til www.google.no og logger på ved hjelp av brukernavn og passord som du har fått tildelt på skolen.

Brukernavn: (f.eks. )

Passord: Det samme passord som FEIDE.

Kommer du ikke inn - ta kontakt med læreren.

Har foresatte tilgang på Google i askerskolen?

Foresatte har ikke egen konto for innlogging i Google-tjenestene.

Hvordan følger vi opp leksearbeidet digitalt?

Det er en forventning at foreldre i askerskolen er medspillere i barnas læring. I det digitale arbeidet betyr det at å sitte sammen med eleven som er logget inn i sine læringsverktøy, ressurser og arbeider på sin personlige Chromebook.

En viktig faktor i å støtte eleven i læringsarbeidet er dialogen leksearbeidet legger til rette for.

Dere kan kontakte faglærer og be om å få ukentlig sammendrag fra Google Classroom med informasjon om elevens fremdrift i faget. Les mer her

Er eleven ansvarlig for det som blir gjort med en Google Workspace-konto knyttet til askerskolen?

Ja. Den enkelte elev (kontoeier) er selv ansvarlig for det som blir gjort på sin konto. Det som skjer på digitale arenaer må sees på som en utvidelse av det som skjer i klasserommet, og de de ordinære ordensreglene for skolen må følges.

Skolebytte

Hva skjer når en elev bytter fra en kommunal skole til en annen kommunal skole i Asker?

Da tar eleven med seg sin Chromebook til den nye skolen.

Hva skjer når en elev slutter i askerskolen?

Chromebooken leveres til skolen. Eleven er selv ansvarlig for å ta vare på sitt innhold i Google. Dette kan med fordel gjøres ved en Google Takeout.

Nettverk

Har skolene godt nok nettverk for å gjennomføre en digital skolehverdag?

Skolene har oppgraderte nettverk med nyeste tilgjengelige trådløs teknologi. Skolenes nettverk er kalibrert så godt som mulig innenfor det som er tilgjengelig i dag.

Trenger vi å koble Chromebook til internett hjemme?

Ja, selv om mye av funksjonaliteten kan brukes uten nett bør Chromebook være på internett for det arbeidet som skal gjøres hjemme. Mer informasjon: https://support.google.com/chromebook/answer/1047420?hl=en

Hvis du ikke har tilgang på internett hjemme ber vi deg om å ta kontakt med din skole for å finne løsninger.

Helse

Er elevenes helse ivaretatt?

Elevene trenger fysisk aktivitet, både hjemme og på skolen. Elevene skal ikke bruke Chromebook hele tiden de er på skolen, men også være i bevegelse på ulike måter. 

Følgende anbefaling er laget av ergoterapitjenesten for barn og unge.

 • Fotstøtte (1): Føttene plassert på fotbrett eller i gulvet
 • Lårstøtte (2): ¾ av låret hviler på stolsete
 • Underarmstøtte (3): Hele underarmen hviler på bordet
 • Plassering av PC:
  • Godt inn på bordet
  • Bruk alle muligheter for vinkeljustering
 •  
 •  

Husk

 • Aktive pauser i løpet av timen
 • Individuelle tilpasninger
  • Justeringsmuligheter på pult og stol
  • Vinkelplate/ringperm; endre vinkel på skjerm og tastatur

Lenke til film på Youtube