En levende skolehverdag

De er lite som minner om en kjedelig skolehverdag på Sydskogen skole i Asker. Her har de et unikt veksthus med såpebobler i veggene, og i Harry Potter-ukene, står flyvning og aritmantikk på timeplanen. Lærerne opplever elevene som åpne, trygge og rause, og elevene sier de stoler på lærerne sine. 

Tekst: Kjersti Salvesen Foto: Elin E. Worren

– Alt etter Sydskogen skole blir en nedtur for meg som lærer. Her har vi veksthus - og et eget musikkrom med alt vi kan ønske oss av instrumenter. Dette er den første skolen jeg er ansatt ved, men jeg har hatt praksis ulike steder. Musikkrommet ved mange skoler, er en gymsal med et halvt piano, sier Jarle Bergheim (31), som har vært ansatt i Asker-skolen i tre år. 

Lærerkollega ved Sydskogen skole, Siri Østvik Hage (28), ler hjertelig.

– Et halvt piano? spør hun.

– Ja, det er gjerne et piano som også har blitt brukt som trampoline, svarer Bergheim lattermildt. Han er lærer på sjette og syvende trinn.

Ledere med relevant erfaring

Hage har vært ansatt i fem år og er i dag lærer på fjerde trinn. Som barn gikk hun selv på gamle Sydskogen skole, som den gang lå i Røyken kommune.

– Denne skolen er noe helt annet - og det ligger mange ressurser i et så nytt og fint bygg, men jeg setter likevel aller mest pris på kollegene, sier hun. 

Bergheim nikker. De opplever begge at det er et varmt, inkluderende og sammensveiset miljø ved Sydskogen skole, men også i Asker-skolen generelt. Hage og Bergheim verdsetter det at skolens rektor, Svein Erik Berg, og avdelingsleder Karina Unhjem selv har vært lærere tidligere.  

– Vi blir sett og hørt. Jeg tror de forstår oss på en bedre måte med tanke på at begge har stått i våre sko. De utsetter ikke ting, men våger å tak i utfordringene med en gang vi tar opp noe, sier Hage. 

Hun legger til at skolen har en egen sosialkomité som byr på et variert program: Fra restaurantbesøk til frisbeegolf.

– Sist uke var var vi på Kongen befaler-innspilling, sier Hage. 

Priviligerte og litt bortskjemte

Bergheim opplever at de er priviligerte ved Sydskogen skole, enten han trekker frem skolens BBBLS-veksthus, som det bare finnes fire av i hele Europa, eller opplæringen de får i god, faglig kartlegging. Han sier han forstår at de er litt bortskjemte i Asker kommune når han snakker med kompiser som jobber som lærere i andre kommuner.

– Mange nyutdannede lærere slutter i skolen i løpet av de tre første årene fordi de opplever at arbeidsmengden er for stor og krevende i forhold til det man er opplært i. Her får vi lov til å utvikle oss i riktig tempo - og det faglige påfyllet er relevant og nyttig, enten du har behov for kunnskap om hvordan du dyrker gresskar eller autismespekteret, sier Bergheim.  

Han opplever at han utvikler seg som lærer bare ved å være en del av skolemiljøet. 

– Nivået er høyt, og med lett tilgjengelig faglig påfyll slipper vi å sitte og bla i en bok alene på kvelden for å henge med, sier Bergheim. 

Illustrasjonsbilde skole

Bærekraftig skole

Bærekraft er viktig i Asker kommune, og med BBLS-veksthuset får Sydskogen-elevene erfare dette i praksis. Veksthuset kan brukes tverrfaglig, ifølge Hage. Selv har hun brukt det når hun har undervist i mat og helse. 

– Vi har snakket om hvor maten kommer fra og hvor langt den har reist. Elevene har blant annet dyrket poteter, grønnkål og urter. Vi dyrket også egne gulrøtter til gulrotkakene vi bakte. De ble bare fire centimeter, men det var en nyttig erfaring. Vi prøver og feiler - og neste gang blir gulrøttene kanskje litt lengre, sier hun. 

Siri og elevene har snakket om at mye av det de har i matpakken, er dyrket i Sør-Amerika. 

– En del av det vi kjøper, kan vi dyrke selv. Om vi skal dyrke alt vi spiser selv, blir utvalget mer begrenset, men man kan klare seg om man innstiller seg på det. Elevene har diskutert fordeler og ulemper ved å dyrke selv, sier hun. 

Snakker om følelser

Å være raus og nær er sentrale verdier i Asker kommune, og på Sydskogen er disse verdiene sprell levende. 

– Jeg vil gjerne skryte av elevene mine når det kommer til sosiale ferdigheter. Det hjelper ikke å være god i matte om du ikke er et godt menneske. Sosiale antenner er minst like viktig for å fungere i arbeidslivet, sier Bergheim. 

I høst hadde han med seg syvende klasse på leirskole. De var sammen med en klasse fra Bergen, som kommenterte at Sydskogen-elevene var åpne og vant til å snakke om følelser - og ekstra respektfulle mot hverandre. 

– Da ble jeg ganske stolt, for dette er så viktig for å ha det godt med seg selv og andre, sier Bergheim.  

Åpenheten og tilliten mellom elever og lærere kommer godt med nå som de skal ha pubertetsuke også, ifølge Bergheim.  

– Seksualundervisningen er minst like viktig som andre fag, og det at barna er trygge på hverandre og lærerne, gjør at de får med seg mer kunnskap, sier han. 

Harry Potter-uker

Hage trekker frem friheten du har som lærer.

– Vi har stor grad av fleksibilitet. Som lærer har du friheten til å legge opp dagen selv. Enten du vil ha aktiv undervisning eller digitalt fokus, der elevene jobber på hver sin Chromebook. Eller et prosjekt som strekker seg utover flere dager eller uker. Jeg verdsetter alle mulighetene vi har som lærere på Sydskogen skole, sier hun.

Bergheim nikker. Han opplever at det er verdifullt med en skoleledelse som støtter lærerne når de ønsker å gjøre ting litt annerledes. 

– Når du sitter med kompetansemål opp til halsen, har jeg erfart at det er en god idé å planlegge først og så se hvilke kompetansemål du har mulighet til å huke av, sier han. 

To ganger har Bergheim gjennomført et to ukers Harry Potter-prosjekt. 

– Da står det ikke matte og gym på timeplanen, men flyvning og aritmantikk. Vi innfører huspoeng og huspokaler. Elevene kler seg ut i kapper i fire ulike husfarger - og de blir kastet inn i en egen verden og dramafaget så det holder. Mye er inspirert av den engelske skolehverdagen, og det er selvfølgelig stas for lærerne å bli omtalt som professor, sier Bergheim og gliser. 

Illustrasjonsbilde fra en skole

Digital skole

Asker-lærerne har hatt fokus på digital undervisning i flere år, men Hage og Jarle legger ikke skjul på at de fikk ekstra god drahjelp av pandemien. 

– Spesielt de eldste elevene var godt forberedt når noe så uforutsett som en pandemi skulle stenge ned skolen. De var vant til å jobbe selvstendig på Chromebooken sin, sier Hage og legger til at lærerne har fått grundig opplæring i digitale læresider. 

Både hun og Bergheim verdsetter at skolen har gitt dem tilgang på skapende, digitale verktøy. 

– YouTube er et godt verktøy, det, men det er passivt. Vi trenger digitale metoder og verktøy som kan brukes til å skape - produsere virtuelle bøker og tidslinjer, for eksempel, og det har vi fått, sier Bergheim. 

Voksne som tror på elevene

Kommunalsjef for grunnskolen i Asker kommune, Terje Larsen, sier at det er mye ved Asker-skolen han er stolt av. 

– Vi har engasjerte ansatte som er glad i elevene - og som arbeider for at hver enkelt elev skal oppleve at de voksne har tro på dem og verdsetter dem. De siste årene har de ansatte, og kanskje lærerne aller mest, vist en utrolig evne til å gjøre stadige endringer i en krevende tid med pandemi, sier Larsen. 

Kommunalsjefen er opptatt av at det å jobbe i skolen, handler om å være nær elevene sånn at barna opplever seg sett og tatt på alvor. 

– Vi må være rause og tåle at både elever og foreldre er ulike, og modige når vi ser at vi har mulighet til å møte behovene deres, sier han.

Larsen sier at Asker-skolen er mer enn en arbeidsplass. 

– Vi har et et velutviklet profesjonsfellesskap med gode tilbud rettet mot nyansatte - for at de skal komme godt inn i jobben. Vi har også god erfaring med at nyutdannede lærere deltar i nettverk det første året. Dessuten har vi en kompetanseplan for oppvekst som legger til rette for felles faglig utvikling i de 40 skolene vårene, sier Larsen og legger ikke skjul på at han er stolt. 

– Jeg stoler på lærerne

Antonina Szpak (10) og Oliver Tvedt Westerhus (9) går i fjerde klasse og har Siri som lærer. Ingen av dem legger skjul på at Hage er helten deres. 

– Siri og de andre lærerne på Sydskogen er nice. De er snille og morsomme. Jeg stoler på dem - og de passer på at det er ro i klassen, sier Antonia. 

Oliver nikker. 

– Tipp topp tommel opp, sier han. 

Første kyss

Hage og Bergheim verdsetter naturen i Asker kommune. De opplever at naturen er en fin ramme rundt skolen. 

– Jeg tok med meg klassen på teltovernatting på Elnestangen i april i fjor. Det var en kald, men fin erfaring. Mange tok årets første bad, vi lekte - og det var mye begeistring. Noen fikk sitt livs første kyss. Og så hadde vi med oss BC, noe som også var nytt for mange, sier Bergheim. 

– BC? spør Hage og Asker kommunes journalist i kor. 

– Ja, «bæsj and carry», humrer Bergheim og legger til at mange av elevene holdt seg til teltturen var over.  

Både Hage og Bergheim verdsetter det de kaller en levende hverdag på Sydskogen skole. De opplever at både lærere og elever er fleksible og runde i kantene, samtidig som dagene er forutsigbare.