Billingstad skoles historie

Billingstad barneskole ble bygget som en fortsettelse av Holmen skole. Biltrafikken på E 18 kom nær innpå Holmen skole. Kommunestyret vedtok at skolen skulle flyttes til Billingstad.

Ønsket var å få kjøpe «Bjørkelunden» av Åstad gård. Eier av Åstad ville ikke selge. Arealet ble ekspropriert, og den nye skolen stod ferdig høsten 1978. Holmen skole var omringet av næringsbygg og asfalt - Billingstad fikk skog og åkrer og villabebyggelse rundt seg, og Åstad naturreservat like ved.

Skolebygningen

Skolebygningen ble bygget av trematerialer i halvannen etasjes høyde, og føyer seg inn i villaområdet på en god måte. Med skolereformen ble det behov for mer plass. I 1994 ble det bygget et skolehus til, og idrettsbanen fikk flytte ut på Aspelundsjordet. Noen år senere ble det bygget en barnehage i «skoleskogen». I 2017 kom det opp enda et nytt skolebygg.

Elevene

Skolen hadde i de første tjue år elever fra 1. til 6. trinn, etter reformen i 1997 fra 1. til 7. trinn. Elevene kom de første 20 år både fra Hvalstad og fra øvre og nedre Billingstad. Ny skole på Hvalstad ble bygget i 1998, og overtok de hundre Hvalstadelevene.

Skolefritidsordningen SFO omfatter elever på 1. - 4. trinn. Området rundt skolen gir gode muligheter for lek, læring og sportsaktiviteter.

Pedagogisk plattform

Den pedagogiske plattformen var basert på at glede, trivsel og trygghet er godt grunnlag for læring. Å øve opp ansvar, deltakelse og likeverd i hverdagen var essensielle ting. Forutsigbarhet ble ivaretatt ved bruk av ukeplaner, ispedd drypp av kunst og kultur – med ukens sang – dikt - eller annet. Teori basert på praktiske forsøk der det passet: "Vi har - Vi gjør - Vi ser".
Viktigheten av repetisjon og lekser. Datidens lærerråd inspirerte, og styrket samarbeid og samhold hos personalet.