Skolens historie

Bondi skole ble bygd på Søndre Bondi gård sin grunn i 1968.

Navnet Bondi, kommer fra Bondin som skal bety bebodd beitemark (buande vin). Dialektuttalen var Bønni.

Bondi-gårdene ble anlagt i middelalderen, men det er funnet rester fra bronsealderen langs Røykenveien som går gjennom gården.