Hvem er vi

Drengsrud skole har som mål å være en lærende organisasjon som kontinuerlig retter fokus på egen utvikling og forbedring. Vi arbeider systematisk med å bygge et fellesskap hvor barn og voksne utvikler seg i et inkluderende og trygt læringsmiljø.

Digital læring

Barn i dag vokser opp i en digital verden. Vi har fokus på å øke elevenes læringsutbytte og digitale ferdigheter slik at de er godt forberedt til videre studier, samfunns- og yrkesliv.

Trygt og godt læringsmiljø

Drengsrud skole har vært en Pals-skole siden 2015. Gjennom Pals (Positiv Atferd, støttende Læringsmiljø og Samhandling) har vi fokus på å utvikle positiv atferd og samhandling. Målet er å skape et godt læringsmiljø der elever trives, føler seg trygge og har gode arbeids- og utviklingsmuligheter.

Skolekor for 4.-7. trinn

Elever på 4.-7. trinn inviteres til å delta i skolens elevkor. Koret øver en gang i uken og opptrer på felles arrangement på skolen som for eksempel «Skolen synger», 17. mai og ved andre høytider.

SFO

Skolefritidsordningen på Drengsrud skole er et tilbud for elever på 1. til 4. trinn. Her kan barna leke og delta på morsomme aktiviteter før og etter skoletid.

SFO har fokus på trygghet, omsorg, gode relasjoner, mestring og glede. SFO støtter opp under skolens undervisning og fremmer det enkelte barnets utvikling sosialt og faglig. Barnas valg og medvirkning står i fokus. Vi fokuserer ellers på:

  • Sunn livsstil
  • Kultur og kreativitet
  • Sosial kompetanse
  • Friluftsliv og barn i bevegelse

Målsettinger

  • Alle skal ha en god og trygg SFO-dag med fokus på trygge rammer, vennskap og gode relasjoner.
  • SFO legger til rette for meningsfulle aktiviteter i SFO- tiden, som preges av mangfold og variasjon i egenstyrte og tilrettelagte aktiviteter.
  • Engasjerte og aktive ansatte som trives i og med jobben sin.
  • SFO er en arena for glede, humor og positiv oppmerksomhet.

Mat

Vi serverer et lett måltid hver dag etter skoletid. Barna får varm mat to ganger i uken, og brødskiver og knekkebrød de andre dagene.

Tall og resultater

På Utdanningsdirektoratets statistikk for grunnskolen finner du informasjon om læringsmiljø og resultater hentet fra elevundersøkelser og statistikk.