SFO Hofstad skole

Skolefritidsordningen på Hofstad skole er et tilbud for elever på 1. til 4.-trinn.

Morgen-SFO er på 1.trinnsbasen fra kl. 7.30-8.30. Vi har stikkball i gymsalen fra 8.00-8.30

Ettermiddags-SFO holder til i paviljongene:
Base 1 holder til i den innerste delen, mens base 2-4 er i den største delen.

Kontaktinformasjon

• Base 1: 95197229
• Base 2: 95194683
• Base 3: 95195943
• SFO leder: 99463621

Innhold

• Sunn livsstil
• Kultur og kreativitet
• Sosial kompetanse
• Idrett og Friluftsliv, barn i bevegelse

Målsettinger

• Alle skal ha en god og trygg SFO-dag med fokus på trygge rammer, vennskap og gode relasjoner.
• SFO legger til rette for meningsfulle aktiviteter som preges av mangfold og variasjon i egenstyrte og tilrettelagte aktiviteter.
• Engasjerte og aktive ansatte som trives i og med jobben sin.
• SFO skal være en arena for glede, humor og positiv oppmerksomhet.

Matservering

Vi serverer et enkelt måltid hver dag i SFO-tiden.