Om Hovedgården ungdomsskole

Å lære er viktig, å mestre er uvurderlig

Den helt spesielle følelsen du får når du mestrer noe for første gang. Når gitarsoloen endelig sitter. Når du øver og øver, og frisparket til slutt ligger akkurat der du vil ha det – i krysset. Akkurat den følelsen vil vi at elevene skal få gjennom skoletiden, på Hovedgården skole.  

Samhold i mangfold

Skolen blir som et hjem nummer to. Trivsel er grunnmuren i en god læringstid. 576 dager skal tilbringes på ungdomsskolen. For å gjøre overgangen fra barneskolen så god som mulig, har vi utviklet et juniorprogram som ivaretar utvikling og trygghet. Gjennom sonesamarbeidet har vi et tett og spennende samarbeid med både barnehager og barneskoler i området. 

Tillit gjennom ansvar

Tillit skapes ved at den tas i bruk. Ansvar kommer med tilliten. Ved å gi elevene ansvar for blant annet kantinedrift, kino, miljøråd og idrettsstyret tilegner elevene seg verdifull erfaring. Det er både inspirerende og morsomt å være med på å forme sin egen skole.

Skolen har en gjennomgående kulturprofil og ønsker å være en levende skole i nærmiljøet. I samarbeid med foreldre, ungdom og lokalt kulturliv er det opprettet et kulturtilbud ved skolen som fungerer både i og etter skoletid. 

Skolen har en rekke kulturprosjekter: Dukketeater på 8.trinn, Kulturbedriften med forestilling på 9.trinn og julekonsert og kunstutstilling på 10. trinn. Allmøtene som skolen arrangerer hver måned, er preget av elevenes interesse for musikk, dans og drama.

Hovedgården ungdomsskole tilbyr elevene en lang og aktiv midttime hver eneste dag. Elevene kan velge mellom kinoklubb, strikkeklubb, quiz, bordtennis og annen idrett. I tillegg kan elevene gå på biblioteket, øve i band-rom, danse i trimrommet, bruke styrkerommet eller låne spill og sportsutstyr.

En stemme

Å bli hørt er noe man tar for gitt. Allikevel er det ikke alltid like lett. Ved å inkludere elevene i en planleggingsfase, samt lytte til deres behov skaper vi et godt grunnlag for en læringsplattform.

Elevene har et aktivt elevråd og gjennom dette fora kommer de selv med ideer til aktiviteter og forslag til utvikling av skolen. I elevrådet er det kort vei fra ord til handling.