Satsingsområder

FNs bærekraftsmål

I forbindelse med kommunesammenslåingen vil den nye kommunen tuftes på FNs bærekraftmål. Landøya skole har valgt ut bærekraftsmål nr 12 “ Ansvarlig forbruk og produksjon”. Bærekraftsmålet synliggjøres blant annet i vår elevbedrift “ kafé Landøya” hvor vi produserer jord fra matavfall som benyttes i vårt drivhus. 

Teknologi og realfag

Google er skolens pedagogiske verktøy og med nytt, teknologirikt skolebygg har vi fantastiske muligheter for digital læring. Vi ønsker å inspirere elevene våre til å tenke nytt og fremtidsrettet – skolen har derfor et stort fokus på både teknologi og realfag i undervisningen. Dette gjenspeiles i våre valgfag, hvor elevene blant annet kan velge mellom programmering, teknologi i praksis og Lego League.

Skolen er mobilfri.

Kafé Landøya

På Landøya driftes kantinen/kafeen, idrettsarrangementer og kulturaktiviteter av elevene. Dette ansvaret rullerer mellom klassene på 9. og 10.trinn. Klassene vil i perioder på fire uker ha ansvar for innkjøp, produksjon og salg av mat, samt skolens kultur- og idrettstilbud i storefri. I perioden arbeider elevene med kompetansemål fra læreplanen. Undervisningen er knyttet opp mot de overordnede temaene: bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og livsmestring og folkehelse.

Inkludering

Skolen jobber kontinuerlig med å se hvert enkelt barn. Spesialundervisningen foregår stort sett inne i klassene ved hjelp av vår tolærerordning. I tillegg jobber  skolen for en alternativ læringsarena hvor elever som ikke følge samme læreplan som resten av klassen kan få deler av sin opplæring.

Landøya ønsker å skape arenaer hvor barn kan møtes på tvers av kultur, interesser og sosial status. Skolen er en flerbruksskole og vi tilbyr aktiviteter før, under og etter skolen i samarbeid med kulturskolen og andre aktører.

I tillegg åpnes det ungdomsklubb på Holmen høsten -21 for elever i vår sone. 

Studieverksted

Elevene tilbys studieverksted tre dager i uken, før og etter undervisningstid. Elevene kan da jobbe med lekser og/eller fordype seg i fag. Det vil være lærere tilknyttet ulike fagseksjoner tilgjengelig for å hjelpe elevene.

Morgentrening

Skolen har morgentrening mandag, onsdag, torsdag og fredag fra 08.00-08.45.  Det vil være lærere tilstede for å organisere treningen for interesserte elever. Skolen har eget styrketreningsrom med blant annet eget Tufteapparat.

Kulturskoletilbud

Skolen samarbeider med Asker kulturskole og låner lærere til samarbeid om valgfaget "produksjon for scene". Kulturskolen tilbyr undervisning i skolens lokaler etter skoletid i animasjon, gitar og piano.

Samarbeid med lokale idrettslag

To dager i uken samarbeider skolen med de  lokale idrettslagene Holmen Hockey og Asker Aliens. Vi er i prosess med flere lokale aktører, blant annet Nesøya Seilforening.