SFO Mellom-Nes skole

Skolefritidsordningen på Mellom-Nes skole er et tilbud for elever på 1. til 4.-trinn. Her kan barna leke, gjøre lekser og delta på morsomme aktiviteter før og etter skoletid.

SFO på Mellom-Nes skole

Skolefritidsordningen på Mellom-Nes skole er et tilbud for elever på 1. til 4.-trinn. Her kan barna leke, gjøre lekser og delta på morsomme aktiviteter før og etter skoletid.

Morgen-SFO er fra kl.07.30 - 08.15. Vi har rolige aktiviteter ute eller inne på rommene ved siden av skolekjøkkenet. Skolen har tilsyn ute fra kl. 08.15.

Ettermiddags-SFO er delt inn i baser som holder til på de respektive klasserommene til trinnet og uteområdene etter skoleslutt.

Vi legger til rette for ulike aktiviteter. Vi tilbyr kultur-, idrett- og friluftsaktiviteter. Vi følger den nasjonale rammeplanen for SFO, og forskrift om vedtekter for SFO i Asker kommune.

Vi serverer et mellom måltid hver dag etter skoletid. Måltidet skal ikke erstatte familiens middag. Barna får varmmat 3 ganger i uken, korn med Biola og melkeprodukter en dag, og brødskiver og knekkebrød en dag. På ettermiddagen serveres oppskåret frukt.