Satsingsområder Røyken ungdomsskole

Det er et godt skolemiljø og høy trivsel på skolen. Hele personalet har gjennomført et felles studium om skolemiljø, og har et sterkt fokus på dette. God innsats fra elevråd, trivselselever og aktivitetselever er også viktig for skolemiljøet.

Alle elever har hver sin Chromebook, og Google Classroom brukes gjennomgående i opplæringen.

I vår relasjon til elevene, er målet vårt å være raus, nær, modig og skapende.  

Slik er vi rause:

Vi møter elevene med et åpent, lyttende og spørrende sinn.

Vi tar oss tid, beholder roen og kan beklage. 

Vi viser engasjement og respekt, er aksepterende og inkluderende

Vi gir ros, og er konkret og tydelig

 

Slik er vi nære:

Vi har blikk-kontakt med elevene, kan navnene deres log snakker gjerne med dem.

Vi er oppsøkende når vi har inspeksjon

Vi er positive og tilgjengelige også ved avvisning.

Vi bygger relasjoner, følger opp og kan stille de vanskelige spørsmålene.

 

Slik er vi modige:

Vi gir ikke opp når vi står i krevende situasjoner, men gjennomfører de vanskelige samtalene og stiller opp.

Vi er villig til å lære oss nye ting, og tåler å prøve og feile underveis. 

Vi kan gi elevene rett, være ydmyke og spørre dem om råd.

Vi gir elevene ærlige tilbakemeldinger.

 

Slik er vi skapende:

Vi pirrer elevenes nysgjerrigheten og motivasjon, og gjør dem klar over egne styrker. 

Vi prøver ut nye ting, og er fleksible og praktiske.

Skoleåret 2019 -2020 tilbyr vi disse valgfagene:

  • Design og redesign
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Medier og informasjon
  • Produksjon av varer og tjenester
  • Reiseliv
  • Sal og scene
  • Teknologi i praksis