Andre aktiviteter

Vanntilvenning:

Skolen var en av landets første som startet med vanntilvenning. Hver høst og vår går elevene på 2. – 4. trinn til stranda for å gjennomføre øvelser som gjør dem vant til og rustet til å være i vannet under ulike vær- og temperaturforhold.

Supplerende arena:

Skolen er i ferd med å etablere en supplerende arena. Den starter opp i løpet av oktober 2021 og går ut på at en elevgruppe fra 5. – 7. trinn får undervisning på en litt annerledes måte en dag i uka over en periode. Gruppa vil bestå av 10-12 elever og perioden er på 9-10 uker.

Her er en lenke til en kort informasjonsfilm om prosjektet. https://drive.google.com/file/d/1iI4Y-ZJQBHTHWIfSqlNt_cg-8emorHWG/view?usp=sharing

Skoleløp for TV-aksjonen:

Sætre skole arrangerer hvert år «Skoleløp for TV-aksjonen», og skolen har blitt lagt merke til på grunn av et godt arrangement og at vi har samlet inn mange penger. Gjennom flere år har vi toppet fylkesstatistikken, og det er vi stolte av.