Satsingsområder for Solberg skole

Skolens målsetting er å være en mobbefri skole med fokus på faglig og sosial læring. For å få til dette har vi innarbeidet en voksenstandard og en elevstandard som gjelder på vår skole. Vi har også timeplanlagte elevsamtaler som betyr at hver enkelt elev får en faglig og sosial oppfølging ca. hver 14 dag hele året.

Solberg skole har elevens faglige og sosiale læring i fokus. I undervisningen benytter derfor vårt meget kompetente personale i stor utstrekning både IKT, SMART Boards og de fine uteområdene.

Våre satsingsområder er å:

  • følge opp vår elevstandard
  • videreutvikle våre elevsamtaler
  • utvikle videre konkretisering av undervisningsemner
  • bruke aktivt kartleggingsverktøyene vi har: Sol, Alle teller, nasjonale prøver etc.
  • utvikle videre og evaluere vårt prosjekt "Omlegging av lekser"
  • fortsette sonesamarbeidet med skoler og barnehager i Hovedgårdsonen