Solvang skoles historie

Solvang som lærested startet med søstrene Liedbeck-Hansens pensjonatskole for unge piker i 1906. I 1912 bygget søstrene Liedbeck-Hansen en moderne bygning med sentralvarme, gymnastikksal og skolekjøkken.

Noen år senere, i 1917, besluttet søstrene å legge ned skolen. Da overtok Otto Minde skoleanlegget.  Han kalte skolen «Otto Mindes Pensionatskole for gutter». Skolen skulle drives etter samme plan som offentlige skoler med middelskoleeksamen og artium som mål.  I 1934 brant pensjonatbygningen, og Minde avviklet pensjonatskolen. Skolen fortsatte som en alminnelig privat middelskole for bygdas egne elever under navnet Otto Mindes skole.

Les mer om skolens historie på Askerbibliotekenes nettsider.