Hofstad skoles historie

Hofstad skole var ny og ble tatt i bruk ved skolestart i 1962. Skolen var da ikke helt ferdig, men byggearbeidet med det som skulle bli den nåværende gymnastikksalen var i gang.

Hofstad skoles første rektor var Paul Solberg. Styrer var tittelen den gangen. Grete Lund tok så over, deretter Edel Sofie Nilsen, mens Marit Strand, skolens nåværende rektor, har virket fra høsten 2007.

Elevtallet skoleåret 1963/63 var 328 elever fordelt på 14 klasser. I dag er det i overkant av 400 elever fordelt på 20 grupper/klasser.

Skolens feiring av jubileumsåret startet med ny fane og første skole i toget på 17.mai.

Den gamle fanen bar preg av sine 50 år og var derfor en naturlig gave til skolens 50 års-jubileum.

Arbeidet med motivet til den nye skolefanen ble et elevprosjekt under ledelse av skolens tidligere Kunst- og håndverkslærer, Lucia Diaz del Castillo (nå Torstad ungdomsskole).

Elevene som deltok, ønsket at det nye fanemotivet skulle være inspirert av/ta opp i seg noe av det gamle. Fuglemotivet måtte med. Med utgangspunkt i elevenes arbeidstegninger, utformet Lucia motivet for den nye fanen. Fanen er håndbrodert på silke, og mangfoldige arbeidstimer er nedlagt. Fanen er FAUs jubileumsgave til skolen.