Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

SFO

Skolefritidsordningen på Mellom-Nes skole er et tilbud for elever på 1. til 4.-trinn. Her kan barna leke, gjøre lekser og delta på morsomme aktiviteter før og etter skoletid.

Morgen-SFO er fra kl.07.30-08.15. Vi har rolige og stille aktiviteter. Vi legger til rette for at barn som har med frokost kan spise den. Skolen har tilsyn ute fra kl.8.15.

Ettermiddags-SFO er delt inn i baser som holder til på forskjellige klasserom.

  • 1. trinns basen holder til i sine klasserom.
  • 2. trinns basen holder til i sine klasserom. 
  • 3.-4. trinns basen holder til på musikkrommet og rommet vis-a-vis.

Vi legger til rette for ulike aktiviteter. Vi tilbyr kultur-, idrett- og friluftsaktiviteter.

Vi har følgende fokusområder

  • Sosial kompetanse, gode relasjoner, omsorg og medvirkning
  • Kultur og kreativitet
  • Friluftsliv og barn i bevegelse
  • Sunn livsstil

Mat

Vi serverer et lett måltid hver dag etter skoletid. Barna får varmmat 3 ganger i uken, korn en dag, og brødskiver og knekkebrød en dag. Barna får tilbud om frukt og grønnsaksbiter på ettermiddagen.