Stor skogbrannfare

All bruk av ild i skog og mark, inkludert på tilrettelagte grill- og bålplasser, er å anse som uaktsomt.

Opptrer du uaktsomt kan du straffes med bot. 

Les mer på brannvesenets nettsider.

Tall og fakta om næringslivet i Asker

Antall innbyggere, sysselsatte og arbeidsplasser

Asker har om lag 98 000 innbyggere, 50 700 sysselsatte og 38 500 arbeidsplasser. 

20 700 av arbeidsplassene har ansatte med fast bopel i Asker (er kortreiste).

  • Antall innbyggere økte i 2022 med hele 1 698 (1,8 %), særlig mer innenlandsk tilflytting enn vanlig.
  • Antall sysselsatte økte med rekordmange 1 558 (3,2 %), herav var økningen størst innen teknisk tjenesteyting, varehandel og informasjon.
  • Antall arbeidsplasser i Asker økte i 2022 med 837 (2,2 %), herav med 656 i det private og 181 i det offentlige.
  • Næringsplanen har som målsetting en årlig økning på 5-600 arbeidsplasser.

Sysselsettingsgrad

Asker har en sysselsettingsgrad ved utgangen av 2022 på 70,9 % (70,0 % i 2021). For innvandrere var sysselsettingsgraden enda bedre med 71,2 % (70,9 % i 2021).

Pendling

Ved utgangen av 2022 var det 30 064 som pendlet ut av kommunen for arbeid, mens det var 17 836 som pendlet inn til Asker for arbeid. Dette utgjør henholdsvis 59 % av de sysselsatte som bor i Asker og at 47 % av arbeidsplassene i Asker blir dekket opp av innpendlere.

Utdanningsnivå i befolkningen og i arbeidslivet

49,2 % av innbyggere over 16 år har utdanning fra universitet, høgskole eller fagskole.

51,0 % av de sysselsatte 15-74 år som er bosatt i Asker har høyere utdanning, mens 43,6 % av de som arbeider i Asker har høyere utdanning.

Boligbygging

Det ble oppført hele 833 nye boliger i 2021, mot 638 i 2021.  Dette betyr at det ble oppført 8,6 nye boliger per 1 000 innbyggere i 2022.

Virksomheter i Asker

Antall foretak ved utgangen av 2021 var 8 857, herav kom 1 471 til i form av nyetableringer. Regnskapstall for 2021 viser at 4 093 foretak hadde en omsetning på tusen kroner eller mer.

Det var til sammen 11 266 virksomheter (bedrifter) ved inngangen til 2023. Et foretak kan eie en eller flere bedrifter i og utenfor kommunen.

Verdiskapning og omsetning

Salgsinntektene i det næringslivet var på drøyt 80 mrd kr for virksomheter m/hovedkontor i Asker.

Verdiskapingen var i 2021 på nesten 24 mrd kr, og Asker står for 1,7 % av landets verdiskapning.

De største verdiskaperne i Asker i 2021 var:

  1. IKEA (1 868 mnok )
  2. Varner (ca. 1 300 mnok)
  3. Tomra (683 mnok)
  4. Compass (518 mnok)
  5. Takeda (475 mnok)
  6. Møller (465 mnok)

(Verdiskapningen i et foretak er summen av lønnskostnader og driftsresultat).

Detaljert rapport