Tall og fakta om næringslivet i Asker

Antall arbeidsplasser

Asker kommune har omtrent 96 000 innbyggere, 49 000 sysselsatte og 37 000 arbeidsplasser. 20 000 av arbeidsplassene har ansatte med fast bopel i Asker. 

Antall arbeidsplasser og endring fra 2020 - 2021:

Privat sektor: 27 419 (+933)

Offentlig sektor: 10 259 (+46 )

Per 4. kvartal 2021 var det 39 896 antall ansatte i næringslivet i Asker. 

Vekstbransjene i Asker har vært Tele og IKT, fiske og havbruk og private helsetjenester.

Sammenlignbare kommuner som Ås, Lier og Lørenskog har hatt betydelig sterkere vekst i antall ansatte siste år sammenlignet med Asker.

Sysselsettingsgrad

Asker har en sysselsettingsgrad på 69,7%, og ligger dermed på 86. plass i Norge. (Lier er på 67. plass og Bærum på 69. plass).

Utdanningsnivå i befolkningen

Asker har det femte høyeste utdanningsnivået i befolkningen av alle 356 kommunene i landet. I Asker har 50,2% av de sysselsatte minst tre års høyere utdanning. Det er en langt høyere andel enn andelen i Norge som helhet.

Boligbygging

Det ble oppført 638 nye boliger i 2021, mot 633 i 2020. Gjennomsnittlig prisnivå per m2 i 2021 var 35 448 kroner.

Dette betyr at det ble oppført 5,9 nye boliger per 1000 innbyggere i 2021, og Asker ligger med det over landsgjennomsnittet. Til sammenligning har Lørenskog 14,2%,  Ås 12,2%,  Bærum 5,6% og Drammen 4,1%.

Bedrifter i Asker

Det var 1 781 nyetablerte bedrifter  i Asker 2021. Etablererfrekvensen var på på 17,3%. Etablererfrekvensen er antall bedrifter som er nyregistrert ett år i prosent av antall eksisterende bedrifter i begynnelsen av året

I absolutte tall var det til sammen 11 002 bedrifter i Asker ved inngangen til 2022. Av disse var 468 bedrifter tilhørende foretak som har hovedkontor utenfor kommunen.

Inn- og utflytting av bedrifter

Antall bedrifter som flyttet til Asker var i 2021 398, mens 342 bedrifter flyttet ut av Asker.

Asker får flest bedrifter flyttende inn fra Oslo og Bærum, men taper bedrifter til Lier.

De siste ti årene har Asker færre bedrifter som har flyttet inn enn ut av kommunen. 

Verdiskapning

Næringslivet i Asker sto for 1,7 % av landets verdiskapning i 2020.

De fire største verdiskaperne i Asker er:

  1. Takeda AS ( har en verdiskapning på 1,4 milliarder )
  2. Tomra systems ASA (556 mill)
  3. Elopak AS (447 mill)
  4. Varner AS (446 mill)

Det er butikkhandel som har høyest verdiskapning i 2020. Bygg og anlegg er nummer to og agenturer og engros har tredje plass.

(Verdiskapningen i en bedrift er summen av lønnskostnader og driftsresultat, alternativt salgsinntekt fratrukket innkjøpte varer og tjenester. Verdiskapningen forteller hvor mye som kan fordeles til ansatte, eiere, skatt og til de som finansierer virksomheten).

Detaljert rapport