Tall og fakta om næringslivet i Asker (kortform)

Antall innbyggere, sysselsatte og arbeidsplasser

Asker har om lag 99 000 innbyggere, 51 000 sysselsatte og 38 500 arbeidsplasser. 

21 100 av arbeidsplassene har ansatte med fast bopel i Asker (kortreiste).

 • Antall innbyggere økte i 2023 med 1 031 (1,1 %). Året før var økningen rekordhøye 1 696. Antall fødte, døde og netto innvandring var som året før. Den mindre økningen skyldes i sin helhet mindre netto innflytting fra andre steder i Norge.
 • Antall sysselsatte økte i 2023 med bare 241 mot rekordmange flere 1 558 året før. Det var økning i privat sektor, men en liten nedgang i kommunal sektor. Olje og gass og teknisk tjenesteyting økte mest.
 • Antall arbeidsplasser i Asker ble redusert med 15 mot en økning på 837 i fjor. Det var økning i privat sektor, men en forholdsvis stor nedgang i kommunal sektor på 113 sysselsatte. Bygg og anlegg økte mest, mens helse og sosial hadde en nedgang på 223. Det er flest arbeidsplasser inn hele og sosial, varehandel og bygg og anlegg.
 • Næringsplanen har som målsetting en årlig økning på 5-600 arbeidsplasser.

Sysselsettingsgrad

Asker har en sysselsettingsgrad (15-74 år) ved utgangen av 2023 på 70,6 % (71,0 % i 2022).

Sysselsettingsgraden for de over 55 år har økt det siste året.

Pendling

Ved utgangen av 2023 var det 29 894 (-170 fra året før) som pendlet ut av kommunen for arbeid, mens det var 17 415 (- 421 fra året før) som pendlet inn til Asker for arbeid. Antall kortreiste arbeidstakere økte imidlertid fra året før med 407 til 21 084.

Av de sysselsatte som bor i Asker pendler nesten 59 % til arbeid i annen kommune. 45 % av arbeidsplassene i Asker er dekket opp av innpendlere fra andre kommuner.

Utdanningsnivå i befolkningen og i arbeidslivet

50,1 % av innbyggere over 16 år har utdanning fra universitet, høgskole eller fagskole.

51,6 % av de sysselsatte 15-74 år som er bosatt i Asker har høyere utdanning, mens 44,2 % av de som arbeider i Asker har høyere utdanning.

Prosentandelene øker hvert år.

Boligbygging

Det ble produsert 696 nye boliger i 2023, mot 833 året før. Det er for eksempel mer enn det dobbelte av hva den større Bærum kommune hadde.

Virksomheter i Asker

Asker fikk 1304 nye foretak 2023. 40 % av alle nye foretak var AS. Antall foretak var 8 857 (inngang til 2021).

Det var til sammen 11 188 virksomheter (bedrifter) ved inngangen til 2024. Ett foretak kan eie en eller flere bedrifter i og utenfor kommunen.

Regnskapstall for 2022 viser at 4 077 virksomheter hadde salgsinntekter på tusen kroner eller mer.

Verdiskapning og omsetning

Salgsinntektene i næringslivet var i 2022 på drøyt 208,5 milliarder kroner for virksomheter med hovedkontor i Asker. Et stort (nytt) selskap i 2022 stod alene for hele 107,6 milliarder kroner (Nike Retail engros).

Verdiskapingen var i 2022 på nesten 27,6 milliarder kroner, som er en økning på 4 milliarder kroner fra året før.

De største verdiskaperne i Asker i 2022 var:

 1. Nike Retail NUF (3 198 milliarder kroner)

 2. IKEA (1 868 milliarder kroner)

 3. Varner (ca. 1 550 milliarder kroner)

 4. Compass (806 milliarder kroner)

 5. Tomra (546 milliarder kroner)

 6. Møller (446 milliarder kroner)

 7. Takeda (423 milliarder kroner)

 8. Megaflis (357 milliarder kroner)

 9. Birger N. Haug (353 milliarder kroner)

Detaljert rapport