Mpox (Apekopper)

Råd ved mistanke om smitte

Sannsynligheten for smitte med mpox (apekopper) er svært lav. Smitte mellom mennesker kan skje via tett kontakt med utslett, kroppsvæsker og dråper. Seksuell kontakt med en smittet innebærer økt risiko, og er vanligste smittemåte i det pågående utbruddet, som hovedsakelig har rammet menn.

Hvis du får feber og utslett og mistenker at du er smittet (nærkontakt til smittet person, reist til land med påvist smitte), bør du ringe lege for å avtale time.  Informer legen om mistanken om apekopper, slik at de kan forberede eventuell undersøkelse og prøvetaking.

Dersom du kan ha blitt utsatt for smitte, kan vaksinering være aktuelt for å forhindre sykdom.

Vaksinering i samarbeid med Oslo kommune

Forebyggende vaksinering mot mpox (apekopper) til risikogrupper tilbys gjennom samarbeid med Oslo kommune. Vaksinen tilbys menn som har sex med menn og transpersoner med selvrapportert risikoatferd*, i tillegg til helsepersonell og laboratoriepersonell som er særlig utsatt for smitte i sitt arbeid (prioriteringsgruppe 3).

*Risikoatferd er for eksempel hyppig partnerbytte, tilfeldig sex, gruppesex og chemsex.

Informasjon om vaksinering og timebestilling

For nærmere informasjon om vaksinetilbudet og bestilling av time vises til Oslo kommune sine nettsider

Informasjon om mpox (apekopper)

Du finner spørsmål og svar om mpox (apekopper) her på Helsenorge sine sider

og Folkehelseinstituttets sider