Boostrixpolio-vaksine

For flere av vaksinene som gis i barnevaksinasjonsprogrammet trengs det gjentatte oppfriskningsdoser i voksen alder for å opprettholde beskyttelsen mot sykdommene.

I barnevaksinasjonsprogrammet får barn totalt fem doser med vaksine mot polio, kikhoste, difteri og stivkrampe. Den siste blir gitt på 10. klassetrinn.

Etter dette anbefaler FHI at grunnvaksinerte personer får oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene hvert 10. år.

Dette gjelder alle personer uavhengig av om de skal oppholde seg i Norge eller om de skal reise.

Oppfriskningsvaksinasjon anbefales både for individuell beskyttelse mot sykdom og for å holde en høy beskyttelse i befolkningen slik at sykdommene ikke kommer tilbake til Norge, såkalt flokkimmunitet (gjelder ikke stivkrampe).

Les mer om vaksinen på Folkehelseinstituttets nettsider.

Timebestilling

Er du bosatt i Asker kommune kan du bestille time via helsenorge.no. Logg inn med Bank ID- velg «Timeavtaler» og «Bestill time».

Du kan også bestille time på telefon: 66 76 83 30 – mellom kl. 08:30 – 11:00.

Er du ikke folkeregistrert i Asker kommune må time bestilles via telefon.

Pris

Se prisliste