14. mars: Rødt nivå på ungdomsskoler, videregående og voksenopplæring

På grunn av smittesituasjonen har Asker kommune besluttet å gjeninnføre rødt nivå på ungdomsskolene, de videregående skolene og voksenopplæringen. Barnehager og barneskoler settes på forsterket gult nivå. Dette gjelder fra og med 15. mars til og med 26. mars.

Det er nå betydelig økning i smittetallene i Asker. Tallene lørdag var de høyeste noen gang for en dag i Asker, 33 smittede, og trenden siste uke har vært økende. Mye av økningen av smitten er i aldersgruppe 10-19 år og kommunen har den siste tiden til enhver tid hatt noe smitte i grunnskolen og barnehager samt videregående skole.

Skolene på rødt nivå

- Vi ser en økning av smitte i aldersgruppen 10-19 år - det har vært flere utbrudd med smitte mellom elever på skolen i det siste. Derfor er det nødvendig å iverksette strengere tiltak for å få bremset og forhåpentligvis stanset smittespredningen blant ungdommene. Så fra og med mandag 15. mars er alle ungdomsskolene, videregående skoler og voksenopplæring i Asker kommune på rødt nivå, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

Barnehager og barneskoler på forsterket gult

Barnehagene og barneskoler har hatt mindre smitte og kan inntil videre fortsette på gult tiltaksnivå, men med enkelte forsterkede tiltak.

- Vi vil sikre god gjennomføring av tiltakene ved å innføre forsterket gult nivå i barnehager og barneskoler, sier Grepp.

Minner om smittevernreglene

Kommunen oppfordrer alle innbyggere til å hele tiden følge de smittevernreglene som til enhver tid gjelder, og ta hensyn til at vi fortsatt er i en pågående pandemi

- Den økende trenden og høye smittetall er bekymringsfullt. Vi ber derfor alle om fortsatt å holde avstand, vaske hender og teste seg, også ved svake symptomer. Vi ber i tillegg om at alle unngår for mange nærkontakter, unngår større samlinger og hele tiden er bevisst smittefaren i samfunnet, sier ordfører Lene Conradi.

Varsler strengere tiltak til uken

Det er de nasjonale reglene som gjelder i Asker nå. Kriseledelsen vil på grunn av den lokale smittesituasjonen vurdere strengere smitteverntiltak de nærmeste dagene.

- Vi er nødt til å forberede oss på sterkere tiltak også i Asker. Vi vil i samråd med kommuneoverlegen og FHI vurdere om det er behov for ytterligere smitteverntiltak i Asker i form av anbefalinger og eventuell lokal forskrift, sier kommunedirektør Lars Bjerke.

Ifølge kommunedirektøren er det aktuelt å legge frem en sak for formannskapet med forslag til lokal forskrift i første formannskapsmøte allerede tirsdag den 16 mars.

Nasjonale myndigheter har tidligere varslet at det vil kunne komme strengere nasjonale tiltak. Kommunen har jevnlig kontakt med nasjonale myndigheter, og deltar på et møte med Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) tirsdag 16. mars.

Glad for at folk tester seg

- Vi ser en økende smittetrend, og at ting kan endre seg raskt. Vi har fortsatt relativt god oversikt over smitten, selv om vi nå ser mer spredt smitte i samfunnet. Smittesporingsteamet jobber på spreng for å få oversikt og kunne håndtere situasjonen. Vi følger utviklingen de nærmeste dagene, sier kommuneoverlege Meera Grepp. 

I følge kommuneoverlegen er det ikke overraskende at smittetallene de siste dagene har vært høye, da svært mange har testet seg.

- Vi er glad for at mange tester seg. Med høye testtall, forventer vi at det blir høyere smittetall dagen etter. Det er nettopp det vi ønsker - at flere tester seg slik at vi får oversikt over smitten i samfunnet, og kan håndtere situasjonen, sier Grepp. 

Test deg - selv ved milde symptomer

Kommunen fortsetter med forsterket TISK. Det betyr at de tester flere, driver utstrakt smittesporing og setter flere i karantene – i tråd med retningslinjer fra FHI. 

- Vi oppfordrer alle – selv om de har svake symptomer om å teste seg. Det er bedre å teste seg en gang for mye, enn en gang for lite, sier kommuneoverlegen. 

Koronaklinikken har god testkapasitet, og det er enkelt å bestille time på nettet. Du finner mer informasjon om testing og timebestilling her.