8. februar: Britisk virusvariant ved Sætre ungdomsskole og Folkestad barneskole

Søndag 7. februar ble det påvist britisk variant av koronaviruset hos én elev ved Sætre ungdomsskole og én elev ved Folkestad barneskole. Alle fikk tidligere i uken påvist positiv covid-19-test, og kommunen fikk i dag bekreftet fra FHI at disse prøvene viste den britiske virusvarianten. I tillegg gjelder det tre husstandsmedlemmer.

- Vi har god oversikt over situasjonen ved både Sætre og Folkestad. Vi kjenner smitteveiene og følger situasjonen tett, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

Kommunen ved kommuneoverlegen har søndag hatt tett dialog og samarbeid med nasjonale helsemyndigheter ved Folkehelseinstituttet (FHI).

- Vi holder en svært tett dialog med FHI, og følger deres råd når det gjelder håndtering av denne situasjonen, sier Grepp. Alle berørte har fått beskjed. 

Ber alle i karantene om å teste seg

Folkehelseinstituttet har anbefalt kommuneoverlegen om å ha en utvidet TISK-strategi med målrettede tiltak. TISK betyr teste, isolere, smittespore og sette i karantene.

- Derfor ber vi nå blant annet alle som settes i karantene om også å teste seg. Det er svært viktig for å få enda bedre oversikt over situasjonen og forhåpentlig begrenset og stoppet utbruddet. I tillegg driver vi grundig smittesporing og vi setter flere i karantene. Kontakter av nærkontakter blir også satt i karantene dersom den britiske virusvarianten er påvist, sier Grepp.

Har god oversikt og følger situasjonen tett

I følge kommuneoverlegen er utbruddet begrenset til 10. trinn på Sætre ungdomsskole. I tillegg er det én elev ved Folkestad barneskole som har fått påvist den britiske varianten.

- Vi følger sitasjonen svært tett, vi har et godt samarbeid med skolene. Vi vil hele tiden vurdere tiltaksnivå i samråd med FHI, og eventuelt endre tiltakene dersom det blir behov for det, understreker Grepp.

Fortsatt nødvendig å følge anbefalingene

Det er til sammen 6 personer som fikk påvist positive prøver med den britiske virusvarianten søndag. Én enkeltstående og fem i tilknytning til utbruddet ved Sætre ungdomsskole og Folkestad barneskole.

- Selv om smittetallene i Asker har vært relativt lave den siste tiden – noe som viser at folk har vært flinke til å følge anbefalinger, ser vi at vi fortsatt må være årvåkne og ta hensyn. Det er nå godt håp om at vaksinene kommer raskere og at de vil avhjelpe situasjonen framover. Men jeg er redd vi fortsatt må holde ut, og følge smittevernreglene – om de er nasjonale, regionale eller lokale, sier ordfører Lene Conradi.