Meningokokkvaksine (vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse)

Vaksinering i 2024

Asker kommune tilbyr gratis meningokokk ACWY- vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse til alle elever som går på VG1 i kommunen.

Vaksineringen foregår på skolene på følgende datoer:

  • Holmen videregående skole: 5. februar
  • Asker videregående skole: 7. mars
  • Røyken videregående skole: 4. april

Elevene vil få informasjon på skolen de går om tidspunkt for deres vaksinering.

Elever som går på skole i Bærum kommune vil få tilsvarende tilbud der. De som går på skole andre steder bes ta kontakt med Helsesykepleier og teamkoordinator Franziska Sakrisvold på telefon 46 93 47 29.

Meningokokkvaksine om du skal reise

Folkehelseinstituttet anbefaler egen meningokokk B vaksine hos personer som skal reise til andre land med høyere forekomst av meningokokk B-sykdom. Dette gjelder spesielt reisende som skal delta i aktiviteter med tett samvær med andre over flere dager, som ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleire o.l., inkludert russeturer. Denne vaksinen betales selv.

Hva er smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)?

Sykdommen skyldes meningokokkbakterier og smitter via spytt. Friske personer kan ha meningokokker i halsen uten å bli syke, men de kan smitte andre. Hos enkelte smittede kan bakteriene finne veien til hinnene rundt hjernen og gi hjernehinnebetennelse. Andre ganger kan bakteriene formere seg i blodet (blodforgiftning) og skade viktige organer.

Se mer informasjon på www.helsenorge.no 

Ungdom i alderen 16–19 år har noe høyere risiko for smitte sammenliknet med resten av befolkningen. En kombinasjon av tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholinntak, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn kan øke risikoen for smitte, og for at sykdommen får et alvorlig forløp.

I Norge gjelder dette spesielt russefeiring, men kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir og lignende.

Hvem bør ta vaksinen?

  • Ungdom i alderen 16-19 år bør vurdere å ta meningokokkvaksinen, spesielt i forkant av festivaler, leirer, russetid og lignende. Se mer om ungdom og vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse.
  • Personer uten miltfunksjon.
  • Nærkontakter rundt tilfeller av meningokokksykdom.
  • Personer med yrkesmessig risiko for smitte (laboratoriepersonell).
  • Reisende til områder med høyere forekomst av sykdom forårsaket av aktuelle meningokokktyper. I noen land kreves meningokokk ACWY-vaksinasjon før innreise. Meningokokk ACWY-vaksine anbefales for reisende til meningittbeltet i Afrika, og er påkrevd for pilegrimer til Saudi-Arabia (Hajj, Umrah).
  • Menn som har sex med menn og som har tilfeldig sex eller intim kontakt med mange partnere, bør vurdere å vaksinere seg.