Pneumokokkvaksine

Pneumokokker er en bakterie som kan gi lungebetennelse, ørebetennelse eller bihulebetennelse, men også et alvorlig sykdomsforløp som blodforgiftning (sepsis) eller hjernehinnebetennelse (meningitt) med høy dødelighet.

Sykdommen rammer særlig de yngste og de eldste aldersgruppene og de med underliggende sykdommer (FHI).

Pneumokokkvaksine gir god beskyttelse og inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Det anbefales at vaksinen gjentas når det er gått mere enn seks år siden forrige pneumokokkvaksine for personer som er i risikogruppene.

Hvem bør ta vaksinen?

Pneumokokkvaksine anbefales til:

  • alle personer over 65 år

Personer som:

  • har sykdom som gir immunsvikt
  • bruker medisiner som svekker immunforsvaret
  • har kroniske sykdommer og eller enkelte andre tilstander som gir økt risiko for pneumokokksykdom.
  • gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk (FHI)

Les mer om vaksine mot pneumokokker på helsenorge.no

Timebestilling

Er du bosatt i Asker kommune kan du bestille time via helsenorge.no.

Logg inn med Bank ID- velg «Timeavtaler» og «Bestill time».

Du kan også bestille time på telefon: 66 76 83 30 – mellom kl. 08:30 – 11:00.

Er du ikke folkeregistrert i Asker kommune må time bestilles via telefon.

Pris

Se prisliste