Sommerstengt

Vaksinasjon og smittevern holder stengt for vaksinering i uke 28, 29, 30. 

Telefonen har sommerstengt i uke 29 og 30. 

Tuberkulosekontroll

Du trenger tuberkulosekontroll når du:

  • kommer fra et land som har mye tuberkulose og skal oppholde deg mer enn tre måneder i Norge. Kontrollen er obligatorisk.
    Disse landene har høy forekomst av tuberkulose.
  • jobber innen helse- eller barneomsorg og har vært på reise i noen av disse landene mer enn tre måneder.
  • har jobbet i helsevesenet i disse landene selv om oppholdet var kortere tid enn tre måneder.

Om tuberkulosekontrollen

Tuberkulosekontrollen består av en obligatorisk helsesamtale og kartlegging hos helsesykepleier på Vaksinasjons- og smittevernkontoret, og en henvisning til Bærum sykehus for nødvendig undersøkelse i form av blodprøve, røntgen av lungene eller begge deler.

Tuberkuloseundersøkelsen er gratis.

Les mer om hvem som skal ha tuberkulosekontroll og om lover og forskrifter relatert til dette.