Bærekraftpris til Asker-nettverk

Godt Vann Drammensregionen (GVD) er tildelt Bærekraftprisen for 2020.

Bærekraftpris til Godt Vann Drammen
Vinneren av årets Bærekraftpris; Godt Vann Drammensregion (GVD), er et samarbeid mellom kommunene Modum, Øvre Eiker, Drammen, Lier, Holmestrand og Asker samt Glitrevannverket IKS. Her jubler Kari Ekerholt (t.v.) fra Asker, Live Johannessen fra Drammen, Vidar Gustavsen fra Lier og leder for programstyret i GVD; Marius Asheim sammen med René Astad Dupont og Ragnhild Leirset fra Glitrevannverket. Foto: Norsk Vann

Prisen ble delt ut av Norsk Vann som representerer 320 kommuner med nærmere 96 prosent av landets innbyggere. Norsk Vann er den nasjonale interesseorganisasjonen for vannbransjen, og skal bidra til rent vann og en bærekraftig utvikling av bransjen.

Har redusert vannforbruket

Prisvinneren Godt Vann Drammensregionen» (GVD) er et samarbeidsprogram mellom seks kommuner og Glitrevannverket IKS. Formålet er å øke partenes evne til å realisere felles mål innen vannforsyning og avløpshåndtering.

Norsk Vann gir bærekraftprisen til GVD nettopp på grunn av det langvarige samarbeidet mellom kommunene Modum, Øvre Eiker, Drammen, Lier, Holmestrand og Asker samt Glitrevannverket IKS, der bærekraftig forvaltning av vannressursene er nedfelt i formålet. 

GVD driver blant annet med et omfattende arbeid med lekkasjekontroll av vannledninger, og samarbeidet har resultert i at vannforbruket i 2019 var 13,8 prosent lavere enn i 2004. Dette til tross for befolkningsveksten i regionen. 

Tidligere vinnere av bærekraftprisen

Det er femte gang organisasjonen deler ut Bærekraftprisen der hovedkriteriene er at prisvinneren har fått oppmerksomhet gjennom sitt arbeid med bærekraft og gjennomført tiltak som blant annet kan gi overføringsverdi til andre medlemmer i Norsk Vann.

Dette er tidligere vinnere:

2016 – Hias IKS
2017 – Vestfold Vann og Tønsberg kommune
2018 – Tromsø kommune
2019 – Asker kommune