Råd ved flom og oversvømmelse

Mer regn og kraftig styrtregn og tettere bebyggelse gjør at vi stadig oftere opplever at kjellere, uteområder og veier oversvømmes når det regner. Her får du tips til hva du selv kan gjøre.

Ved kraftige regnskyll klarer ikke grunnen å ta unna alt vannet. Ofte hindrer harde flater som belegningsstein eller asfalt vannet i å trenge ned i bakken. I tillegg er ofte områder bygd ut eller fylt opp slik at vannet ikke lengre finner sin naturlige vei. Det er dette som kalles overvann.

Slik tar du grep på eiendommen din

Ved hjelp av enkle tiltak kan du redusere sjansene for vannskader på eiendommen din:

  • Følg med på værmeldingen.
  • Sørg for at kvister, løv, sand, grus og ispropper ikke sperrer for vann i avløp og mindre bekker.
  • Sjekk takrennene ved jevne mellomrom.
  • Led vann bort fra huset til et trygt og sikkert areal som tåler større mengder vann.

Vann på avveie er et felles ansvar

Kommunen, utbyggere og grunneiere har et felles ansvar for å håndtere overvann. Kommunen har det overordnede ansvaret for å sørge for en helhetlig planlegging og bærekraftig overvannshåndtering.

Grunneier har ansvaret for å sikre egen eiendom mot vann på avveie og flom. Det innebærer for eksempel håndtering av vann fra tak, drensvann og overvann.

Tips og råd til flomforebyggende tiltak