Høring: Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Temaplanen er en strategisk plan som beskriver hvilke innsatsområder, mål og strategier som skal gjelde for Asker kommune de neste 12 årene.

Kort fortalt

Alle som ønsker det kan si sin mening om planen. Et innspill kan for eksempel være noe du er enig eller uenig i, noe du savner i planen, noe som er uklart eller at du har faktaopplysninger som kan være relevante.

Alle høringssvar og innspill som sendes inn senest 7. mai, blir presentert for det politiske utvalget for medborgerskap den 3. juni. Temaplanen skal sluttbehandles av kommunestyret den 15. juni. 

Send innspill

Send høringssvar her


Du kan også sende høringssvar og innspill som e-post eller brev - da er det viktig at du merker med «saksnummer 20/01610», med følgende adresser:

  • Epost: 
  • Brev: Asker kommune, Katrineåsveien 20, 4440 Røyken  

Har du spørsmål om temaplanen, ta kontakt på e-post: