Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Formålet med temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, er å legge til rette for at alle innbyggere har høy livskvalitet i hverdagen gjennom aktivitet, fellesskap og mestringsopplevelser.

Kort fortalt

Temaplanen skal være en politisk vedtatt og oppdatert langsiktig plan for utvikling av idretts-, frilufts- og nærmiljøanlegg i kommunen.

Helt sentralt i arbeidet med temaplanen, står prinsipper for utvikling av arenaer for deltakelse, infrastruktur for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Kommer:

  • Mandat 
  • Temaer som skal utredes
  • Tidslinje 
  • Hvilket hovedutvalg skal behandle den og hvordan kommer man i kontakt med dem.
  • Ansvar/direktør/planansvarlig 

Medvirkning: Bidra med innspill

Her kommer informasjon om hvordan innbyggere og interessegrupper kan delta og komme med sine innspill i de forskjellige prosessene

  • Tidslinje for kunnskapsgrunnlag (medvirkning)
  • Tidslinje for politisk behandling (medvirkning)

04. juni: Mandatsak og workshop i Hovedutvalg medborgerskap
08. juni: Mandatsak i Eldrerådet og i Rådet for personer med funksjonsnedsettelser
10. juni: Digitalt dialogmøte med Frivillighetsutvalget, råd og utvalg
11. juni: Intern workshop sektor medborgerskap
11. juni: Intern workshop friluftsliv og nærmiljø
25. juni: Workshop med Asker Idrettsråd, styret
juni/august: Workshop med friluftslivsorganisasjoner og nærmiljø
August: Workshop med interne/eksterne som arbeider med inkludering
27. august: Workshop 2 med Asker Idrettsråd, styret
3. september: Workshop 2 i Hovedutvalg medborgerskap (innsatsområder og strategier)
3. desember: 1. gangsbehandling i Hovedutvalg for medborgerskap
Desember/januar 2020/21: Offisiell høringsrunde
Våren 2021: Behandling av høringsinnspill i Hovedutvalg medborgerskap
2.kvartal 2001: Sluttbehandling i Kommunestyret

  • Innbyggere og interessegrupper kan komme med sine innspill via å sende en e post til

Kunnskapsgrunnlag

Her kommer snart informasjon om hva kunnskapsgrunnlag er, hvordan det skal fremstilles og hvilken funksjon det har. Tidslinje for utvikling, behandling og evt medvirkning, samt selve dokumentet / Kunnskapsgrunnlaget når det foreligger.

Relevante dokumenter og lenker