Temaplan for fysisk aktivitet

Formålet med temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, er å legge til rette for at alle innbyggere har høy livskvalitet i hverdagen gjennom aktivitet, fellesskap og mestringsopplevelser.

Kort fortalt

Temaplanen skal være en langsiktig plan for utvikling av aktivitetstilbud og anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i kommunen.

Vedtatt plan (vedtatt 15. juni)

Her finner du vedtatt temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv


Kunnskapsgrunnlag

Relevante dokumenter og lenker 

Tall og statistikk

Dette er gjennomført av medvirkningstiltak:

2020

2020

 • 15. mai: Intern workshop om handling mot klimaendringene
 • 15. juni: Mandatsak og workshop 1 i hovedutvalg medborgerskap
 • 8.juni: Mandatsak i eldrerådet, rådet for personer med funksjonsnedsettelser og ungdomsrådet
 • 10.juni: Digitalt dialogmøte med frivillighetsutvalget, råd og utvalg
 • 11.juni: Intern workshop ledergruppen for medborgerskap
 • 11.juni: Intern workshop friluftsliv og nærmiljø
 • 22.juni: Presentasjon i planteamet i Asker kommune
 • 25.juni: Workshop med Asker idrettsråd, styret
 • 12.august: Workshop med fagpersoner og erfaringskonsulenter for rus/psykiatri.
 • 25.august: Workshop med friluftslivsorganisasjoner og nærmiljø
 • 25.august: Workshop med interne/eksterne/målgrupper/fagpersoner - minoriteter.
 • 1.septemer: Workshop med pårørende, målgruppe og fagpersoner - personer med funksjonsnedsettelser.
 • 25.august: Workshop med friluftslivsorganisasjoner
 • 27.august: Workshop 2 med Asker idrettsråd og 10 utvalgte idrettslag
 • 24.september: Workshop 3 med Asker idrettsråd
 • 5.november: Digital workshop 2 i hovedutvalg medborgerskap
 • 26.november: Digital workshop med ledergruppen medborgerskap
 • 10.desember: Digital workshop avdelingsmøte Strategi og utredning
2021
 • 14.januar: Digital workshop med Ungdomsrådet
 • 20.januar: Digital workshop i Kommunedirektørens ledergruppe
 • 21.januar: Digital workshop i ledergruppen til samfunnstjenester
 • 28.januar: Digital workshop ledergruppen for velferd
 • 29.januar: Digital workshop i ledergruppe oppvekst
 • 4.februar: Digital workshop i ledergruppe for samfunnsutvikling
 • 10.februar: Digital workshop med friluftslivsorganisasjoner

Når skjer hva i 2021?

 1. Fullført:

  25. mars

  Førstegangsbehandling i utvalg for medborgerskap

 2. Fullført:

  Våren 2021

  Temaplanen på offentlig høring til 7. mai.

  Se sak til høring
 3. Fullført:

  3. juni

  Andregangsbehandling i utvalg for medborgerskap.

 4. Fullført:

  15. juni

  Sluttbehandling i Kommunestyret.

Sluttbehandling av temaplanen

Temaplanen ble andregangsbehandlet torsdag 3. juni i hovedutvalg for medborgerskap, og vedtatt i kommunestyret den 15. juni.

Videopresentasjon om sluttbehandlingen

Videopresentasjon av høringsforslaget

Lang versjon (ca 22 minutter)

Kort versjon (ca 8 minutter)