Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Formålet med temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, er å legge til rette for at alle innbyggere har høy livskvalitet i hverdagen gjennom aktivitet, fellesskap og mestringsopplevelser.

Kort fortalt

Temaplanen skal være en politisk vedtatt og oppdatert langsiktig plan for utvikling av idretts-, frilufts- og nærmiljøanlegg i kommunen.

Helt sentralt i arbeidet med temaplanen, står prinsipper for utvikling av arenaer for deltakelse, infrastruktur for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

Kommer:

 • Mandat 
 • Temaer som skal utredes
 • Tidslinje 
 • Hvilket hovedutvalg skal behandle den og hvordan kommer man i kontakt med dem.
 • Ansvar/direktør/planansvarlig 

Medvirkning: Bidra med innspill

Her kommer informasjon om hvordan innbyggere og interessegrupper kan delta og komme med sine innspill i de forskjellige prosessene

 • Tidslinje for kunnskapsgrunnlag (medvirkning)
 • Tidslinje for politisk behandling (medvirkning)
 • Beskrivelse av medvirkningsprosessen, tidspunkt for workshop, høring o.l
 • Lenker til eventuelle innspillsløsninger for temaplanen

Kunnskapsgrunnlag

Her kommer informasjon om hva kunnskapsgrunnlag er, hvordan det skal fremstilles og hvilken funksjon det har. Tidslinje for utvikling, behandling og evt medvirkning. Og Kunnskapsgrunnlaget (selve dokumentet når det foreligger)

Relevante dokumenter og lenker 

 •  
 •  
 •  
 •