Temaplan for fysisk aktivitet

Formålet med temaplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, er å legge til rette for at alle innbyggere har høy livskvalitet i hverdagen gjennom aktivitet, fellesskap og mestringsopplevelser.

Kort fortalt

Temaplanen er en langsiktig plan for utvikling av aktivitetstilbud og anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i kommunen.

Les temaplanen


Les møtepapirer med bakgrunnsarbeid og se video fra sluttbehandlingen i kommunestyret 15. juni 2021.