Høring: Temaplan Leve hele livet - i et aldersvennlig Asker

Vi har laget et forslag til temaplan "Leve hele livet - i et aldersvennlig Asker" som er på høring frem til 7. september. Alle er velkomne til å komme med innspill til planen i denne perioden.

Her kan du lese forslaget til temaplanen

Utvalg velferd vedtok 1. juni å legge temaplanen ut på høring. Høringsperioden varer frem til 7. september, og sendes til andregangsbehandling i fjerde kvartal 2021.

For mer informasjon om planen, se temaplanens egen nettside.

Her kan du sende inn høringssvaret

Send høringssvar her

Du kan også sende høringssvar og innspill på e-post eller brev - da er det viktig at du merker med «saksnummer 21/05128».

Har du spørsmål om Leve hele livet - i et aldersvennlig Asker, ta kontakt med rådgiver Veslemøy Risnes Lerheim: veslemoy.risnes.lerheim@asker.kommune.no