Petersrønningen avløpspumpestasjon og avløpsledning Storengveien

Bilde av byggeplassen
Bilde av byggeplassen

Avløpspumpestasjon i Storengveien på Nesøya er nedlagt. Avløpet fra Storengveien pumpestasjon overføres nå via avløpsledning til ny Petersrønningen avløpspumpestasjon.

Hovedandelen av gravearbeidene ble utført med elektriske anleggsmaskiner.

Oppstart  var i september 2021. Anlegget er nå ferdig - kun mindre overflatearbeider gjenstår.

Ladeløsning

På Nesøya ble det levert en BoostCharger. Det er en container som inneholder et batteri, to CCS2-lynladere og et integrert byggestrømskap. Den gjorde det mulig å lynlade alle elektriske kjøretøy i prosjektet, selv med svært begrenset nettkapasitet i området.

Det ble også benyttet en Hummingbird -en mobil lynlader på hjul. Mobiliteten sikret at begge gravemaskinene til enhver tid hadde tilgang til lynlader, selv da arbeidet foregikk på trange veier og VA-grøften skilte en av dem fra BoostChargeren.

IllustrasjonFlyfoto av området

 

Bilder fra prosessen

Innsideillustrasjon av pumpestasjonen
Illustrasjon av innsiden av en pumpestasjon.