Bærekraftsnettverket

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftsmål skal danne grunnlaget for bærekraftig samfunnsutvikling i Norge.

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023 presiseres viktigheten av at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen i kommunene.

Asker kommune har sammen med 11 kommuner og fylkeskommuner forpliktet seg til å jobbe med bærekraftsmålene og gått sammen i et bærekraftsnettverk i samarbeid med KS.

Kommunene som deltar i nettverket

Bærekraftnettverket består av kommunene Asker, Bærum, Trondheim, Rana, Ålesund, Bodø, Haugesund, Karmøy, Kristiansand, Kristiansund, Molde og Stavanger kommune, og Møre og Romsdal, Trøndelag og Viken fylkeskommune.

Les mer om bærekraftsnettverket på KS sine nettsider