Bærekraftspiloter

Hvordan implementere FNs bærekraftsmål i egen organisasjon?

Vi skal implementere FNs bærekraftsmål både i kommuneorganisasjonen og i Asker-samfunnet. Hvordan skal vi så gjøre dette? For å utarbeide og teste en metodikk for implementering av FNs bærekraftsmål ble det i 2019 satt i gang et pilotprosjekt med syv virksomheter som jobbet med utvalgte bærekraftsmål i egen virksomhet.

Prosess

Hovedtrekkene i pilotprosjektet var å:

 • Gjennomgå bærekraftsmålene og diskutere hva de betyr for virksomheten.
 • Velge ut de tre mest relevante bærekraftsmålene for sin virksomhet. 
 • Velge ut relevante delmål fra de valgte bærekraftsmålene. 
 • Utarbeide konkrete og nye tiltak som virksomheten skulle begynne å arbeide med i 2019 for å følge opp de valgte bærekraftsmålene (minst ett tiltak per bærekraftsmål).
 • Starte på gjennomføring av tiltakene.
 • Evaluere tiltakene og prosessen.

Deltakere

Deltakende virksomheter:

 • Prosjekt- og utbygging
 • Borgensonen barnehager
 • Hagaløkka skole
 • Landøya skole
 • Sydskogen skole
 • Velferdsforvaltningen (tidligere Brukertorget)
 • Helse, rehabilitering og mestring (tidligere Samfunnshelse og integrering).

Erfaringer fra pilotprosjektet

Noen av de erfaringene pilotvirksomhetene gjorde seg, og som er beskrevet i sluttrapporten er: 

 • veiledning og oppfølging underveis i piloten har vært svært viktig for at virksomhetene lykkes.
 • det var viktig med intern forankring.
 • stort potensiale i mer samarbeid på tvers av de ulike virksomhetsområder.
 • ledelsesengasjement har vært avgjørende.

Sluttrapport

I sluttrapporten fra pilotprosjektet finner du erfaringer, anbefalinger og eksempler fra hvordan syv av kommunens virksomheter har jobbet med bærekraft.

Last ned Rapport fra pilotprosjekt i Asker kommune (PDF)