FutureBike sykkelerklæring

Fram til 2020 skal FutureBuilt-kommunene Asker, Bærum, Oslo og Drammen samarbeide om en felles, politisk viljeserklæring om sykkeltiltak, kalt FutureBike.

Gjennom klimaforliket er det tverrpolitisk enighet gjennom om at all vekst i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, gange og sykkel. Dette er forankret gjennom mål for areal og transport i Kommuneplanen 2014-2026.

Ønsker flere syklister

FutureBike ble vedtatt av tidligere Askers formannskap 5. mai 2015. FutureBike er et av flere tiltak som skal bidra til at flere sykler i Asker kommune.

Sykkelerklæringen er signert av Asker, Bærum, Oslo og Drammen, og har fire satsningsområder:

  • Ambisiøse sykkelparkeringsnormer
  • Kommunen går foran – sykkelvennlige kommunale virksomheter
  • Bike & Ride – sykkelvennlige stasjoner og knutepunkter
  • Bygge sykkelkultur hos barn og unge

FutureBike skal bidra til å bygge sykkelkultur blant barn og unge
FutureBike skal bidra til å bygge sykkelkultur blant barn og unge

Sykkelvennlige kommunale arbeidsplasser

Et av punktene i FutureBike er at de fire kommunene skal gå foran, og gjøre egne virksomheter til sykkelvennlige arbeidsplasser.

I samarbeid med FutureBuilt har Syklistenes Landsforening utviklet en sertifiseringsordning for sykkelvennlig arbeidsplass, og de fire FutureBuilt-kommunene deltok høsten 2016 med to piloter hver. I Asker kommune har Rådhuset og kontorfellesskapet Jørgensløkka 66 vært piloter. Arbeidsplassen kan oppnå bronse-, sølv- eller gullsertifisering. Asker rådhus oppnådde bronse, mens Jørgensløkka 66 ikke oppnådde sertifisering i første omgang.

I neste fase vil Asker kommune, med støtte fra Syklistenes Landsforening, velge riktige innsatsområder for videre tiltak og tilrettelegging. Målet er gullsertifisering begges steder. Asker kommune vil arbeide med å tilrettelegge for sykling ved flere virksomheter i årene fremover, for å få flere ansatte til å sykle til jobb og i jobbsammenheng.

7.april 2017 ble sertifiseringsordningen fra Syklistenes Landsforening lansert i Oslo rådhus, og pilotene fikk utdelt hver sin plakett

Fra seremonien i Oslo rådhus 7. april 2017. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien
Fra seremonien i Oslo rådhus 7. april 2017. Ordfører Lene Conradi og rådgiver Elisabeth Kolrud fra Asker kommune står som nummer seks og syv fra venstre. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien.