Leiligheter og bomiljø på Landås

Selvaag Bolig ASA, FutureBuilt og Asker kommune har inngått avtale om fire leilighetsbygg der det skal bli enklere å leve klimavennlig.

Illustrasjon av nye boliger på Landås, moderne bygg omgitt av natur, gressplen og trær.

Det blir bærende trekonstruksjon, sentralisert gjenvinnings- og renovasjonssystem, nærvarmesystem, utstrakt bruk av solceller, deleordning for elsykler, bilpool og gang- og sykkelvei direkte til Asker togstasjon.

Planlagt byggestart er høsten 2022. 

Helhetlig plan for godt bomiljø

Selvaag Bolig ASA skal bygge fire bygg med 80 leiligheter på felt L3 på Høn-Landås. Det er Selvaag Bolig ASA og Asker kommune som sammen har bestemt at feltet skal være et FutureBuilt-prosjekt med forbilde-egenskaper innen bærekraft, klima og miljø.

Tidligere i høst signerte de tre aktørene en intensjonsavtale.

Bygget skal oppfylle FutureBuilts nullenergikrav og avtalen innebærer en helhetlig planlegging av et boområde for å skape godt bomiljø og redusere klimagassutslipp.

Boligene skal være i tett kontakt med naturen og det grønne livet i Asker. Dette er det første private FutureBuilt prosjektet i Asker.

Her kan du lese mer om FutureBuilt 

Leilighetene er for folk i ulike aldre og livssituasjoner og uteområdene skal skape gode sosiale liv på tvers av generasjoner. Delingsordning med elsykler og lastesykler samt bilpool skal gjøre det enklere å leve klimavennlig i hverdagen.

- Vi vet at innbyggerne i Asker kommune ønsker å leve mer klimavennlig og det er viktig å tilrettelegge for en enklere klimavennlig hverdag.

Dette prosjektet er fremtidsrettet, sier direktør for samfunnstjenester i Asker kommune, Ragnar Fuglum.

Har brukt bærekraftsmålene i planprosessen

Konseptet og miljøstrategien har blitt utviklet i dialog med Asker kommune, og i tråd med blant annet kommunens bruk av FNs bærekraftsmål i planprosesser.

- Det blir ny gang- og sykkelvei til togstasjonene Asker og Høn, og betydelig innsats for gjenbruk av masser og forhåpentlig også materialer i uteområdene, sier prosjektsjef Bård Henrik Sydow i Selvaag Bolig ASA.

- Det er viktig at de store aktørene går foran og tenker nytt og bygger klimavennlig. Nå har både Selvaag og OBOS forbildeprosjekter i FutureBuilt, og vi håper det kan bidra til økt debatt og bedre boliger, sier Ulla Hahn i FutureBuilt.