FutureBuilt-prosjekt: Sykkelpark i Heggedal

Trans'matorn sykkelpark i Heggedal var Askers første FutureBuilt forbildeprosjekt.

Sykkelopplæring, glede og lek er stikkord for sykkelparken i Heggedal.

Sykkelparken i Heggedal

Sammen med et tilsvarende prosjekt i Oslo er dette de første sykkelprosjektene som blir forbildeprosjekter i FutureBuilt. Arkitekt for begge sykkelparkene er Poulsson/Pran.

Opplæring, lek og helhet

Formålet med Trans'matorn sykkelpark er å gi barn og unge en arena til både lek og læring på sykkel innenfor trygge rammer. Sykkelparken skal gi økt kunnskap om trafikksikkerhet, være arenaer for uorganisert aktivitet og bidra til god folkehelse.

  • Trafikkopplæring: miniatyrveier, trafikklys, skilt og bremsebakke. Tilgang til skolesett med sykler
  • Terreng: rundløype, pump-track, hopp, utforkjøringer, mekking
  • Sykkellek/rekreasjon: introduksjon til sykkellek for de minste, humper/dumper og gatemøbler for balanseøvelser, sparkesykler. Lekeapparater og benker for familier og barnehager/skoler
  • Helhetstanke: samspill mellom de ulike delene av parken. De små kan la seg inspirere av de store lenger opp i parken
  • Vinteraktiviteter: hoppbakke og snowboard rails, muligheter for langrennsrunde og aking
  • Trening: for elektrisk rullestol og scooter

Miljøvennlige materialer

Ettersom sykkelparken var et FutureBuilt-prosjekt ble det lagt vekt på miljøvennlige materialer og transportløsninger. Parken hadde en gjenbruksplan som inkluderte gjenbruk av kortreist belegningsstein, heller og kantstein fra gamle Heggedal skole. Sykkelparken ligger nær Heggedal stasjon og ved bussholdeplass for rutebuss.

Alle barneskoler kan nå parken på mindre enn en halvtime med kollektivtransport. Det er tilrettelagt for gode gang- og sykkeladkomster fra alle retninger.

Bredt samarbeid

Det er sykkelbygruppen i Asker kommune og Heggedal nærmiljøsentral som har tatt initiativet til sykkellekeplassen, og prosjektet gjennomføres i samarbeid med blant annet Asker Cykleklubb, Trygg Trafikk, Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen, lokale skoler og trial-syklist Eirik Ulltang.