Nye Trekanten kan bli forbilde innen bærekraft

Sammen med FutureBuilt har Citycon inngått en intensjonsavtale med mål om å gjøre nye Trekanten senter til et forbildeprosjekt innen bærekraft.

Nye Trekanten senter. Flere bygg, høyere etasjer.
Foto: Embark/ Tegmark

Citycon eier og driver Trekanten kjøpesenter og nå planlegges et byutviklingsprosjekt knyttet til senteret.

Prosjektet omfatter oppgradering og utvidelse av bygningsmassen med hotell og kontorer samt noe økt forretningsareal i kjøpesenteret.  

Sammen med FutureBuilt har de inngått en intensjonsavtale med mål om å gjøre nye Trekanten til et forbildeprosjekt innen bærekraft.

Som en av seks partnerkommuner i FutureBuilt er det viktig for Asker kommune at flere utbyggere ønsker å utvikle forbildeprosjekter innen bærekraft.

Miljøbesparelser og god møteplass

- Det er mange hensyn å ta når man utformer bygg, landskap og byrom. Fellesnevneren når vi utvikler nye Trekanten er at det skal bidra til miljøbesparelser og gode møteplasser.

Bærekraftig utvikling og drift er blant grunnpilarene når vi skaper langsiktig verdi. Vi ønsker å utvikle nye Trekanten med en tydelig miljøprofil, sier utviklingsdirektør Fredrik S. Myhre i Citycon.

Gjenbruk av eksisterende bygg, materialvalg, energiproduksjon og grønn bylogistikk er sentrale elementer i prosjektet.

Bærekraft i praksis

Asker kommune bygger på bærekraftmålene og dette samarbeidet er ett eksempel på hvordan vi jobber for miljømessig og sosial bærekraft i praksis. 

 
- FutureBuilt en viktig arena for læring og for å sikre at vi utvikler Asker for en bærekraftig fremtid. Med Trekanten sin plassering i sentrum, er dette en veldig viktig møteplass for alle askerbøringer på tvers av generasjoner og kulturer, sier direktør for samfunnstjenester Ragnar Sand Fuglum i Asker kommune.

Klimanøytrale og attraktive steder

FutureBuilt er et samarbeid mellom seks kommuner i Oslo-regionen, deriblant Asker kommune. Visjonen er å utvikle klimanøytrale og attraktive steder.

Forbildeprosjektene omfatter både bygg og stedsutvikling, med krav om å redusere klimagassutslipp med minimum 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk.

Reguleringsplan for Trekanten

Reguleringsplanen for nye Trekanten er ble vedtatt i kommunestyret 2022.

Se sakspapirer og opptak av møtet