Høring: Vedtekter, tilbudsmodeller og betalingsordninger for SFO

Vi ønsker innspill på endringer på fire punkter om endringer for Skolefritidsordningen (SFO), med høringsfrist 3. mai.

Bakgrunn

Bakgrunn for denne høringen er en sak i Hovedutvalg for oppvekst 19.03.2024. 

Saken er en oppfølging av tidligere sak i Kommunestyret 01.02.2022 hvor det ble vedtatt at betalingsordninger, moderasjonsordninger og tilbud om to dagers plass i SFO evalueres etter to år.

Les dokumenter til saken

Se politisk behandling i Hovedutvalg for oppvekst 19.03.2024, og les tilhørende saksdokumenter og vedlegg her.

Innspill ønskes

Vi ønsker innspill på følgende fire punkter:

 • Betalingsordning for SFO
  • Betalingsordning 10 måneder
  • Betalingsordning 11 måneder
  • Valg mellom 10 og 11 måneders betalingsordning
 • Moderasjonsordninger i SFO
  • Asker kommune følger nasjonale moderasjonsordninger
  • Asker kommune har egne moderasjonsordninger i tillegg til de nasjonale
 • To dagers plass
  • Tilbud om to dagers plass i SFO fortsetter
 • Tidspunkt for gratistimer
  • Tidspunkt for 2,5 timer gratis SFO starter når eleven er ferdig på skolen
  • Tidspunkt for 2,5 timer gratis SFO er i perioden 13.30 – 16.00

Frist for innspill er fredag 3. mai.

Innspill kan alternativt sendes på e-post til , eller som brev til Asker kommune, Katrineåsveien 20, 3440 Røyken.
Sett da "Høring, sak 24/193" i meldingstekst eller på konvolutten.