Mellomromsprosjektet er den grønne kjernen som vil binde Risenga sammen. Prosjektet består av en park som vil gir naboer, idrettsutøvere, skoleelever, foreldre og lærere muligheten til å koble av i grønne omgivelser.

Planer for mellomromsprosjektet

Risenga er et område for idrett. Innendørs finnes det tennisbaner, svømmehall, flerbrukshaller og isbaner. Utendørs er det også mange muligheter for aktivitet, som tuftepark, cricketbane, parkour, kunstgressbane, sandvolleyball, kunstisbane og streetbasket.

Med alle disse arenaene for organisert og uorganisert idrett, foreslår vi at det skapes et utendørs oppholdsområde som knytter sammen Risenga og skaper et område som alle føler tilhørighet til. Det er dette vi kaller Mellomromsprosjektet. Det har blitt til gjennom blant annet flere runder med innspill og medvirkning.

Slik blir det

Prosjektområdet spiller en sentral rolle på Risenga og må forholde seg til flere pågående byggeprosjekter og grensesnittene mot disse. I Mellomromsprosjektet har vi hatt fokus på å skape enkel fremkommelighet for fotgjengere og syklister, en ryddig trafikksituasjon og åpen overvannshåndtering som tåler flomhendelser. Når logistikken fungerer som den skal kan man skape hyggelige plasser og oppholdsområder. 

For å knytte området sammen og skape en helhetlig utforming, vil Mellomromsprosjektet bruke mange av de samme materialene som brukes i de nye byggeprosjektene på Risenga, som granitt og treverk. I tillegg kommer vegetasjonen i parken til å gjenspeile naturen i nærområdet. På den måten blir parken både et pusterom for folk, samtidig som den styrker eksisterende naturtyper og gir bedre forhold for insekter som sørger for pollinering.

Dette ønsker vi å skape gjennom:

Parkaksen: Den tidligere parkeringsplassen til Bleiker vgs. skal transformeres til en grønn lunge. Vegetasjon, lek og sitteplasser skaper et inviterende parkområde for alle som bruker Risenga.

Møteplassen: En fleksibel og åpen plass som har godt med sitteplasser. Et hyggelig sted å ta kaffen, lunsjen eller samles under et arrangement.

Flomveien: Denne blågrønne grøfta vil lede flomvann trygt gjennom Risenga, samtidig som den gir muligheter for lek og opphold.

Brosteinsplassen: Denne plassen skal strammes opp for å skape et tydeligere kjøremønster, sitteplasser og plass til to busstopp. En ny og trygg sykkelvei fra Bleikerveien til ungdomsskolen gir lettere tilkomst med sykkel til Risengas ulike destinasjoner.

Innspill fra innbyggerne

Gjennom en spørreundersøkelse har vi fått mange gode innspill fra innbyggerne. Under kan du lese noen av hovedtrekkene. Vi skal ta med oss innspillene i arbeidet videre i første fase av prosjektet, som gjelder å knytte området sammen og skape en helhetlig utforming.

Mange av innspillene handlet om parkering. Under den nye ishallen er det en parkeringskjeller som skal betjene hele Risenga. Den er åpen for alle, og har parkeringsplass til 186 biler (hvorav 9 HC-plasser), samt 30 MC og 50 sykler. Parkeringsplassen foran Leikvollhallen vil beholdes som den har vært, med ca. 70 parkeringsplasser. Parkeringsplassen ved Lensmannslia, med sine 218 plasser, vil også være tilgjengelig til parkering.

Det er flere som etterspør kafeer, toaletter og mulighet for å sitte innendørs. I den nye ishallen vil det bli kafe med innen-, og utendørsservering, og forhåpentligvis muligheter for å lade telefon og PC samt mulighet for å gå på toalett. Det samme gjelder for Risenga svømmehall.

Ellers fikk vi inn mange gode forslag til innholdet i parken. Siden Mellomromsprosjektet har et begrenset prosjektområde i første fase er det dessverre ikke mulig å få med alt dette, men vi jobber med å inkludere det vi kan. Det er altså et ønske om å realisere innspillene under her i en senere fase, som skatepark og ungdomshus.

 

 

Andre innspill som kom inn:

Opphold

 • Utekino
 • Vann, fontener
 • Et sted å være om vinteren, med tak og varmelamper. Gjerne med ladestasjoner for mobiler og pc, så man kan ha utekontor mens barna er på trening
 • Loungestoler, ikke bare benker
 • Dekorering i asfalten, f.eks. hvor langt kan kaniner, kenguruer og andre dyr hoppe
 • Benker og bord sånn at barnehagegrupper på tur kan nyte matpakken
 • Enda mer grønt! Særlig rundt brosteinsplassen
 • Minitribune ved kunstgressbanen
 • Sitteplasser rundt kunstisbanen
 • Bedre belysning ved tufteparken
 • Inngjerdet luftepark for hunder
 • Husker
 • Grill

Aktivitet

 • Skatepark
 • Volleyballbane, basketbane, skuddtreningsanlegg (ishockey), boule bane
 • Minibibliotek/bokbyttested
 • Steder for uorganisert idrett
 • Stram line
 • Merket løperute rundt hele anlegget
 • Utvidelse av tuftepark
 • Aktivisere området mellom Bondi skole og svømmehallen, med balansepark e.l.
 • Lekeplass for små barn

Nøkkelinformasjon

 • Byggherre: Asker kommune
 • Prosjektleder: Tore Glomnes
 • Entreprisemodell: Generalentreprise
 • Oppstart anleggsarbeider: Vår 2022
 • Forventet ferdigstillelse for bruk: 2022/2023
 • Kostnadsbærere: Asker kommune

Spørsmål eller innspill? Send en mail til:

Tidsplan

 1. Fullført:

  Høsten 2018

  Risengaparken designhåndbok blir politisk vedtatt

 2. Fullført:

  Sommer 2021

  Ferdigstille konseptforslag

 3. Fullført:

  Høst 2021

  Videreutvikling og prosjektering av Mellomromsprosjektet

 4. Ikke fullført:

  Sommer 2022

  Oppstart anleggsarbeider

 5. Ikke fullført:

  Vinter 2023

  Ferdigstillelse av uteområder