Mellomromsprosjektet er den grønne kjernen som vil binde Risenga sammen. Prosjektet består av en park som vil gir naboer, idrettsutøvere, skoleelever, foreldre og lærere muligheten til å koble av i grønne omgivelser.

Illustrasjon av Mellomromsprosjeketet

Med alle disse arenaene for organisert og uorganisert idrett, skal det skapes et utendørs oppholdsområde som knytter sammen Risenga og skaper et område som alle føler tilhørighet til. Det er dette vi kaller Mellomromsprosjektet. Det har blitt til gjennom blant annet flere runder med innspill og medvirkning.

Slik blir det

Prosjektområdet spiller en sentral rolle på Risenga og forholder seg til de allerede ferdigstilte prosjektene. I Mellomromsprosjektet har vi fokus på å skape enkel fremkommelighet for fotgjengere og syklister, en ryddig trafikksituasjon og åpen overvannshåndtering som tåler flomhendelser. Når logistikken fungerer som den skal kan man skape hyggelige plasser og oppholdsområder.

Dette skal vi bygge:

Parkaksen: Den tidligere parkeringsplassen til Bleiker vgs. skal transformeres til en grønn lunge. Vegetasjon, lek og sitteplasser skaper et inviterende parkområde for alle som bruker Risenga.

Mimes plass: En fleksibel og åpen plass som har godt med sitteplasser. Et hyggelig sted å ta kaffen, lunsjen eller samles under et arrangement. 

Illustrasjon av "Gul gåte" kunstinstallasjon.
På Mimes plass blir også kunstinstallasjonen «Gul gåte», som vil bli et sentralt kjennemerke på Risenga, plassert.

Flomveien: Denne blågrønne grøfta vil lede flomvann trygt gjennom Risenga.

Badeplassen: Denne plassen skal strammes opp for å skape et tydeligere kjøremønster, sitteplasser og plass til et nytt busstopp. En ny og trygg sykkelvei fra Bleikerveien til ungdomsskolen gir lettere tilkomst med sykkel til Risengas ulike destinasjoner.

Tidsplan

 1. Fullført:

  Høsten 2018

  Risengaparken designhåndbok blir politisk vedtatt

 2. Fullført:

  Sommer 2021

  Ferdigstille konseptforslag

 3. Fullført:

  Høst 2021

  Videreutvikling og prosjektering av Mellomromsprosjektet

 4. Ikke fullført:

  Vår 2023

  Oppstart anleggsarbeider

 5. Ikke fullført:

  Forsommer 2024

  Ferdigstillelse av uteområder