Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Mellomromsprosjektet er den grønne kjernen som vil binde Risenga sammen. Prosjektet består av en park som vil gir naboer, idrettsutøvere, skoleelever, foreldre og lærere muligheten til å koble av i grønne omgivelser.

Vi vil gjerne ha innspill til Mellomromsprosjektet. Dette korte skjemaet tar ca. 4 min å fylle ut dette skjemaet. 

Risenga er et område for idrett. Innendørs finnes det tennisbaner, svømmehall, flerbrukshaller og isbaner. Utendørs er det også mange muligheter for aktivitet, som tuftepark, cricketbane, parkour, kunstgressbane, sandvolleyball, kunstisbane og streetbasket.

Med alle disse arenaene for organisert og uorganisert idrett, foreslår vi at det skapes et utendørs oppholdsområde som knytter sammen Risenga og skaper et område som alle føler tilhørighet til. Det er dette vi kaller Mellomromsprosjektet. Det har blitt til gjennom blant annet flere runder med innspill og medvirkning.

Slik blir det

Prosjektområdet spiller en sentral rolle på Risenga og må forholde seg til flere pågående byggeprosjekter og grensesnittene mot disse. I Mellomromsprosjektet har vi hatt fokus på å skape enkel fremkommelighet for fotgjengere og syklister, en ryddig trafikksituasjon og åpen overvannshåndtering som tåler flomhendelser. Når logistikken fungerer som den skal kan man skape hyggelige plasser og oppholdsområder. 

For å knytte området sammen og skape en helhetlig utforming, vil Mellomromsprosjektet bruke mange av de samme materialene som brukes i de nye byggeprosjektene på Risenga, som granitt og treverk. I tillegg kommer vegetasjonen i parken til å gjenspeile naturen i nærområdet. På den måten blir parken både et pusterom for folk, samtidig som den styrker eksisterende naturtyper og gir bedre forhold for insekter som sørger for pollinering.

Illustrasjon av hvordan Risenga kan se ut etter mellomromsprosjektet

Dette ønsker vi å skape gjennom:

Parkaksen: Den tidligere parkeringsplassen til Bleiker vgs. skal transformeres til en grønn lunge. Vegetasjon, lek og sitteplasser skaper et inviterende parkområde for alle som bruker Risenga.

Møteplassen: En fleksibel og åpen plass som har godt med sitteplasser. Et hyggelig sted å ta kaffen, lunsjen eller samles under et arrangement.

Flomveien: Denne blågrønne grøfta vil lede flomvann trygt gjennom Risenga, samtidig som den gir muligheter for lek og opphold.

Brosteinsplassen: Denne plassen skal strammes opp for å skape et tydeligere kjøremønster, sitteplasser og plass til to busstopp. En ny og trygg sykkelvei fra Bleikerveien til ungdomsskolen gir lettere tilkomst med sykkel til Risengas ulike destinasjoner.

Nøkkelinformasjon

 • Byggherre: Asker kommune
 • Prosjektleder: Tore Glomnes
 • Entreprisemodell: Generalentreprise
 • Oppstart anleggsarbeider: Vår 2022
 • Forventet ferdigstillelse for bruk: 2022/2023
 • Kostnadsbærere: Asker kommune

Tidsplan

 1. Ikke fullført:

  Høst 2021

  Videreutvikling og prosjektering av Mellomromsprosjektet

 2. Ikke fullført:

  Vår 2022

  Oppstart anleggsarbeider

 3. Ikke fullført:

  Høst/Vinter 2023

  Ferdigstillelse av uteområder