Nye beholdere til mat- og restavfall

Alle todelte beholdere til mat- og restavfall i Asker sør (tidligere Røyken og Hurum kommuner) byttes ut og erstattes med separate beholdere til de to avfallstypene. I tillegg skal alle beholdere adressemerkes og bli påmontert RFID-brikke.

Renovasjonsbil

Alle det gjelder vil motta en SMS

Alle som skal få byttet og merket beholderne sine, vil få en SMS om å sette fram disse når det er deres tur. Datoen som er oppgitt i SMS-en er den tidligst mulige datoen for bytte og merking på din adresse. Noen vil oppleve at det går noen dager før vi kommer, og det skyldes at det er mange tusen beholdere som skal byttes og merkes og flere parametre som påvirker fremgangen. Vi takker for tålmodigheten i denne perioden!

Bytte av gamle beholdere

De todelte beholderne vi har hatt til nå, har vist seg å ha dårlig holdbarhet mot skader og krever også spesialbygde biler for å tømmes. Slike beholdere blir derfor erstattet fortløpende med separate beholdere fram mot september 2023.

Merking med brikker

I tillegg til at de todelte beholderne byttes ut, skal alle beholdere adressemerkes og påmonteres RFID-brikker. Disse brikkene registreres elektronisk på renovasjonsbilen når beholderne tømmes. Dette gir bedre oversikt, forenkler logistikken i renovasjonstjenesten og bidrar til færre uteglemte tømminger. Renovatøren får opp en liste over hvilke beholdere som skal tømmes på en rute, og renovasjonsbilen registrerer brikken på beholderen når den tømmes.

Mange tusen beholdere rulles ut

Det skal settes ut 14 000 beholdere til mat- og restavfall, og i alt skal 50 000 beholdere i Asker sør adressemerkes og påmonteres RFID-brikke i løpet av de neste månedene. Det er Modus Beholderdrift, et arbeidstreningsprogram i regi av NAV, som har fått i oppgave å gjøre dette. De har lang erfaring med å drifte beholderparken i kommunen, og det er folkene herfra som rykker ut og ordner opp når det for eksempel blir meldt om ødelagte beholdere.