Nye beholdere til mat- og restavfall

Alle todelte beholdere til mat- og restavfall i Asker sør (tidligere Røyken og Hurum kommuner) byttes ut og erstattes med separate beholdere til de to avfallstypene. I tillegg skal alle beholdere adressemerkes og bli påmontert RFID-brikke.

Renovasjonsbil

De todelte beholderne vi har hatt til nå, har vist seg å ha dårlig holdbarhet mot skader og krever også spesialbygde biler for å tømmes. Slike beholdere blir derfor erstattet fortløpende med separate beholdere fram mot september 2023.

Sett beholderne dine tilgjengelig for oss

Om du har satt vekk én eller flere beholdere, er det til stor hjelp om du setter disse fram til tømmested eller annet lett tilgjengelig sted der vi enkelt kan finne dem. Hvis du er bortreist eller av andre grunner ikke har mulighet til å trille fram beholderne dine, er det i orden - da kommer vi tilbake på et senere tidspunkt. Du trenger ikke å gjøre annet enn å sette beholderne frem når du har mulighet.

Det er kun todelte beholdere til mat- og restavfall som byttes, alle andre beholdere og løsninger vil forbli som de er.

Dersom det står beholdere fra flere husstander på samme sted, er det fint om dere merker beholderne med husnummer, for eksempel med en lapp eller maskeringsteip.

Beholderne vil bli byttet uavhengig av om de er tomme eller ikke. Dersom det er avfall i beholderen din når vi kommer og bytter den ut, tar vi selvfølgelig med oss dette.

Nye beholdere

De todelte beholderne er på 260 liter. De to nye separate beholderne er på 140 liter hver.

Målene på de nye beholderne er:

  • Bredde: 500 mm
  • Dybde: 555 mm
  • Høyde: 1076 mm

Merking med brikker

Har du beholdere som tømmes av kommunen, både i samarbeid med andre eller dine egne, så trenger vi å adressemerke dem. Dette gjelder også hytterenovasjonsløsninger.

I tillegg til at de todelte beholderne byttes ut, skal alle beholdere adressemerkes og påmonteres RFID-brikker. Disse brikkene registreres elektronisk på renovasjonsbilen når beholderne tømmes. Dette gir bedre oversikt, forenkler logistikken i renovasjonstjenesten og bidrar til færre uteglemte tømminger. Renovatøren får opp en liste over hvilke beholdere som skal tømmes på en rute, og renovasjonsbilen registrerer brikken på beholderen når den tømmes.

Mange tusen beholdere rulles ut

Det skal settes ut 14 000 beholdere til mat- og restavfall, og i alt skal 37 000 beholdere i Asker sør adressemerkes og påmonteres RFID-brikke i løpet av våren og sommeren 2023. Det er Modus Beholderdrift, et arbeidstreningsprogram i regi av NAV, som har fått i oppgave å gjøre dette. De har lang erfaring med å sette ut og reparere alle beholdere i kommunen.