Endring i tømmedager i mai

På grunn av helligdager i mai og juni blir det noen endringer i tømmedagene.

Renovatør i arbeid
Foto: Torbjørn Tandberg

Tømmedager i mai

Som følge av helligdagene i mai og juni kan det hende at avfallet ditt blir tømt på en annen ukedag enn vanlig. Tømmedagene for mai 2024 finner du i tabellen under.

Tømmedagene som du finner i vår digitale tømmekalender eller appen Min Renovasjon viser kun den første mulige tømmedagen din. Det vil si at hvis din ordinære tømmedag var tirsdag 7. mai, og ny tømmedag er enten mandag 6. mai eller tirsdag 7. mai, så vises kun 6. mai i kalenderen.

Ordinær tømmedag Ny tømmedag
tirsdag 30. april mandag 29. april eller tirsdag 30. april
onsdag 1. mai tirsdag 30. april
tirsdag 7. mai mandag 6. mai eller tirsdag 7. mai
onsdag 8. mai tirsdag 7. mai
torsdag 9. mai onsdag 8. mai
onsdag 15. mai tirsdag 14. mai eller onsdag 15. mai
torsdag 16. mai onsdag 15. mai
fredag 17. mai torsdag 16. mai
mandag 20. mai tirsdag 21. mai
tirsdag 21. mai tirsdag 21. mai eller onsdag 22. mai