Kontaktinfo

Telefon
489 90 083/418 41 948
Besøksadresse
Idunns vei 3
1386 Asker
Vis i kart

Bondi avlastning er en institusjon for barn og unge med funksjonsnedsettelser og bistandsbehov.

Bondi avlastning består av en avdeling for barn og unge med multifunksjonshemming (Idunn) og en avdeling for barn og unge med psykisk utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser (Balder).

Kontaktpersoner

Natascha Varnhorn, Mellomleder avdeling Balder
Telefon: 489 90 083

Egle Lebrikaite, Mellomleder avdeling Idunn
Telefon: 418 419 48