Informasjon om koronapandemien og vaksinering i Asker

Les om smittesituasjonen og registrer deg for vaksinering.

Kontaktinfo

Besøksadresse
Skolebakken 4A
3470 Slemmestad
Vis i kart

Skolebakken har avlastningstilbud til barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser, eksempelvis autisme, Asperger, Tourette syndrom og ADHD.

Skolebakken har som mål å skape gode sosiale fellesskap i mindre grupper, i tillegg til å fokusere på mestring og opplevelser. 

Tjenestetilbudet tar utgangspunkt i barnets forutsetninger, ressurser og behov. Vi legger vekt på at deltagere og pårørende skal få bidra aktivt med egen kunnskap og erfaring for å utvikle tilbudet.             

Kontakt Skolebakken

Cathrine Kjærstad

Avdelingsleder