Avdeling Idrett på Vikingjordet

Idrett holder til i Gjellum Grendehus og i ”parken” vis a vis grendehuset. Avdelingen ønsker å gi barna positive opplevelser innen ulike idrettsaktiviteter. De positive opplevelsene måles ikke i resultater, men i barnas mestring, og ikke minst gleden de opplever ved å bevege seg.

  • På idrett læres barna opp til å ta sjanser.
  • Barna blir satt på utfordringer som gir dem en følelse av mestring og mening.
  • Kulturen er preget av at ”alt er mulig”!

Balansetrening, hinderløype, friidrett og ballspill vil være en rød tråd gjennom hele året.
Vi har gode forhold for sykling og frilek, og vi tilbyr også malingsaktiviteter, dukke- og billek, brettspill, sangleiker og lesing. Vi jobber med språkstimulering og får matematikken inn i hverdagen. I vinterhalvåret leker vi i snøen, vi aker, går på ski i nypreparerte løyper på jordene, og skøyter på den islagte grusbanen.

Med to hunder i huset legges det vekt på hvordan forholde seg sammen med hundene og hunder generelt.

Vi jobber mye med samholdet i gruppa og hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre. Barnet skal lære å respektere seg selv og andre.

Vi gir barna positive erfaringer i skog og mark slik at de blir glad i og tar vare på naturen. Vi bruker nær- og fjernmiljø for friluftsliv, vi lager mat på bål, ser på endringene i naturen og bruker ulike typer verktøy. Vi kommer raskt til målet ved bruk av minibussen til barnehagen, som vi disponerer hver onsdag gjennom hele året.

På Idrett drar vi på toppturer, barna velger ut flere topper sammen med de voksne som bestiges på vårparten. Vi har flere overnattinger med barna, hvor og når bestemmes sammen med barna og foreldrene.

Ta gjerne kontakt med pedagogisk leder Vigdis W. Lorentzen på mobil 474 88 921/
E-post: